Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Zatrudniliśmy na zastępstwo pracownicę, która po tygodniu świadczenia pracy sama jest nieobecna w pracy. Poinformowała nas również, że jest w ciąży. Czy możemy się rozstać z tą pracownicą? Świadczyła dla nas pracę wyłącznie przez tydzień. Co w przypadku powrotu do pracy pracownika, którego pani zastępowała? Czy musimy przekształcić umowę na zastępstwo w umowę na czas określony/nieokreślony?

ODPOWIEDŹ

Niezależnie od rodzaju umowy o pracę, w okresie ciąży, każdy pracownik jest chroniony przed wypowiedzeniem i rozwiązaniem umowy o pracę, dlatego też nie możecie Państwo wypowiedzieć umowy na zastępstwo, nawet biorąc pod uwagę, że pracownik świadczył pracę zaledwie tydzień. Z chwilą powrotu do pracy pracownika zastępowanego albo rozwiązania jego umowy o pracę, umowa o pracę na zastępstwo nieobecnej z powodu ciąży rozwiąże się.

 

Uzasadnienie

Chociaż w momencie zawarcia umowy o pracę na zastępstwo nie znamy okresu jej trwania, to nie powoduje to, że taka umowa traktowana jest jak umowa na czas nieokreślony. Czas trwania umowy o pracę na zastępstwo rzeczywiście jest nieokreślony w tym znaczeniu, że nie wiemy ile taka umowa będzie trwała. Umowa o pracę na czas zastępstwa zawsze jednak będzie trwała wyłącznie do momentu powrotu do pracy pracownika zastępowanego albo rozwiązania jego umowy o pracę. Umowy o pracę na zastępstwo za czasowo nieobecnego innego pracownika – co do zasad wypowiadania takich umów – podlegają regułom właściwym dla umowy o pracę na czas określony. Oznacza to, że długość wypowiedzenia zależna jest od okresu zatrudnienia oraz, że wypowiadając umowę o pracę na zastępstwo nie musimy podawać uzasadnionej przyczyny wypowiedzenia.

Zgodnie z art.177 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży, a t...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę