Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

CZAS PRACY

2 kwietnia 2019

NR 16 (Kwiecień 2019)

Rozliczenie czasu pracy i przyznanie urlopu zatrudnionego emeryta w związku z jego prośbą o zmniejszenie ilości godzin pracy

210

Od 2016 r. zatrudniamy emeryta. Od początku pracy co miesiąc składa podanie o zmniejszenie liczby godzin, które przepracował. Liczba ta co miesiąc jest inna, w styczniu było 6, natomiast w lutym 10. Pracownik nie chce zmniejszać etatu. Sytuacja ta jest niezależna od urlopu, są miesiące w których pracownik prosi o zmniejszenie godzin i jednocześnie urlop, a są takie, w których prosi tylko o zmniejszenie godzin. Czy takie działania są poprawne? Jak najlepiej rozwiązać tą sytuację w chwili, kiedy jednak okaże się, że takie środki są nieodpowiednie?

Odpowiedź

Dobrze byłoby jakby rozliczanie czasu pracy ujęte zostało regulaminach wewnętrznych firmy. Należy zauważyć, że w Firmie od 50 pracowników takie regulaminy są obowiązkowe. Kwestia zgody na zmniejszenie skrócenie czasu pracy wynika tylko z dobrej woli pracodawcy. Nie ma znaczenia czy Firma zatrudnia emeryta czy pracownika bez tego statusu. Jedynie osoby niepełnosprawne mają indywidualny czas pracy.

Należy przypuszczać, że w opisywanej przez Czytelnika sytuacji, pracownik zatrudniony jest na umowę o pracę na cały etat. Zatem bez względu na przepracowane godziny przysługuje pracownikowi cały urlop. Dzień, w którym czas jego pracy został skrócony należy traktować jako odebrany dzień urlopu.

 

Uzasadnienie

Czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy.

Czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy.

Obowiązujący pracownika wymiar czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym, oblicza się, mnożąc 40 godzin przez liczbę tygodni przypadających w okresie rozliczeniowym, a następnie dodając do otrzymanej liczby godzin iloczyn 8 godzin i liczby dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego, przypadających od poniedziałku do piątku.

Wymiar czasu pracy pracownika w okresie rozliczeniowym ulega w tym okresie obniżeniu o liczbę godzin usprawiedliwionej nieobecności w pracy, przypadających do przepracowania w czasie tej nieobecności, zgodnie z przyjętym rozkładem czasu pracy. np. zwolnienie lekarskie.

Okres nieusprawiedliwionej nieobecności nie powoduje obniżenia wymiaru czasu pracy w okresie rozliczeniowym. Pracodawca może zatem żądać od pracownika odpracowania go w całości lub części albo może odpowiednio zmniejszyć wynagrodzenie na zasadach ogólnych.

Ustawodawca przewidział system skróconego czasu pracy, który jest rodzajem indywidualnego czasu pracy. Taki system pracy wprowadzony jest na podstawie umowy zawartej na wniosek pracownika. Strony mają swobodę w ustaleniu dni i godzin wykonywania pracy, muszą jednak rozliczyć przeciętną tygodniową normę 40 godzin w okresie rozliczeniowym. Jednakże i ta forma rozliczenia czasu pracy powinna być zawarta w wewnętrznych instrukcjach.

Ponadto ustawodawca nie przewidział w przepisach kodeksu pracy wniosku zatrudnionego o zmniejszenie godzin pracy na żądanie pracownika bez zmniejszenia etatu.

Zatem, wniosek pracownika o zmniejszenie godzin pracy jest nieuprawniony chyba, że wynika z instrukcji wewnętrznych Firmy i właśnie w taki sposób pracownik informuje, o tym że będzie pracował krócej w danym dniu.

Kwestię urlopu wypoczynkowego regulują przepisy Kodeksu pracy.

Wymiar urlopu wynosi:

 

  1. 20 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat;

  2. 26 dni – jeżeli pracownik jest z...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.