Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

OŚWIATA I KULTURA

3 kwietnia 2019

NR 16 (Kwiecień 2019)

Czy powierzenie nowych obowiązków nauczycielowi jest zmianą umowy o pracę

246

Jedna z naszych nauczycielek realizowała swoją pracę w wysokości 18 godzin pensum. Od marca br. chcemy jej powierzyć dodatkowo wychowawstwo w świetlicy szkolnej. Zwiększenie obowiązków spowoduje zwiększenie pensum. Czy w tej sytuacji należy zmienić umowę o pracę?

Odpowiedź

Gdy umowa o pracę zawiera wskazanie, że dana osoba jest zatrudniona jako nauczyciel przedmiotu, to powierzenie jej nowych obowiązków i zwiększenie pensum spowoduje zmianę umowy o pracę i  konieczność wyrażenia przez zainteresowaną osobę zgody na tę zmianę.

 

Uzasadnienie

W myśl art. 14 Karty Nauczyciela akt mianowania i umowa o pracę powinny w szczególności określić:

 

  1. stanowisko i miejsce pracy,

  2. termin rozpoczęcia pracy,

  3. wynagrodzenie lub zasady jego ustalania.

 

Sąd najwyższy wskazuje, że pojęcie „stanowisko pracy” z art. 18 ust. 1 Karty Nauczyciela, należy interpretować zgodnie z art. 42 tej ustawy. Przepis ten dotyczy tygodniowego wymiaru zajęć, który odnosi do poszczególnych stanowisk pracy.

W przepisie tym wyróżnia się stanowiska nauczycielskie w różnych typach (rodzajach) szkół, np. nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych, kolegiów nauczycielskich, praktycznej nauki zawodu, wychowawcy w świetlicach i internatach itp. Przeniesienie z jednej do drugiej z kategorii stanowisk wymienionych w tym przepisie jest przeniesieniem na inne stanowisko w rozumieniu art. 18 ust. 1 Karty Nauczyciela (wy...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.