Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

GMINY I POWIATY

3 kwietnia 2019

NR 16 (Kwiecień 2019)

Dodatek motywacyjny dla pracownika samorządowego musi być ustalony w regulaminie wynagradzania

226

Chcemy w urzędzie wprowadzić dodatek motywacyjny dla pracowników. W jaki sposób to zrobić? Czy wystarczy do tego decyzja kierownika jednostki, który uznaniowo zdecyduje, komu i w jakiej wysokości wypłacić ten dodatek?

Odpowiedź

Chociaż dodatek motywacyjny ma niewątpliwie charakter uznaniowy, to jednak istnieją pewne ograniczenia dotyczące przede wszystkim sposobu jego wprowadzania w  urzędzie. Dodatek motywacyjny dla pracowników samorządowych można bowiem wprowadzić tylko za pomocą zmian w regulaminie pracy urzędu.

 

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 39 § 2 ustawy o pracownikach samorządowych pracodawca w regulaminie wynagradzania może określić warunki przyznawania oraz warunki i sposób wypłacania premii oraz nagród innych niż nagroda jubileuszowa. W ten sam sposób pracodawca może też ustalić warunki i sposób przyznawania dodatku funkcyjnego, dodatku specjalnego i innych dodatków – w tym także motywacyjnego, choć nie jest on dosłownie wymieniony w cytowanym przepisie.

Dodatek ten więc charakter uznaniowy i można go wypłacać pracownikom urzędów przede wszystkim biorąc pod uwagę stopień realizacji wykonywanych przez nich zadań. Dodatkowo pracodawca musi posiadać środki finansowe na jego wypłatę– na ogół są one pozyskiwane z oszczędności poczynionych na funduszu płac.

Ponieważ normy prawne dotyczące dodatku motywacyjnego są bardzo skąpe przyjąć należy zasadę iż szczegóły ich przyznawania może określić sam pracodawca i umieścić je w regulaminie wynagradzania. Pracodawca ma prawo np.:

 

  • ustalić czy dodatek taki jest jednorazowy czy przyznaje się go na czas określony, a jeśli tak to na jaki;

    ...
To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę