Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

WYNAGRODZENIA

3 kwietnia 2019

NR 16 (Kwiecień 2019)

Czy zawierając kolejną umowę o pracę z pracownikiem można obniżyć jego wynagrodzenia

294

Po dwuletniej przerwie chcę zatrudnić pracownika, który zgłosił chęć powrotu do pracy. Ponieważ był dobrym fachowcem zdecydowaliśmy się go z powrotem zatrudnić. Jednak w ciągu dwóch lat kondycja finansowa naszej firmy się pogorszyła, więc nie mogliśmy mu zaproponować wynagrodzenia, jakie miał przy poprzednim zatrudnieniu. Pracownik twierdzi, że to jest niezgodne z prawem, skoro jego warunki pracy i zakres obowiązków będą takie same, jak przy poprzedniej umowie. Czy ma rację?

ODPOWIEDŹ

Nie, pracownik nie ma racji. Warunki pracy i płacy ustalone przez strony są wiążące jedynie w ramach umowy o pracę, w której zostały zawarte. Oznacza to, że przy zawieraniu kolejne umowy o pracę pracodawca może zaproponować inne, również mniej korzystne dla pracownika, warunki pracy. Zasadą której musi przestrzegać pracodawca jest jednak konieczność ustalenia wynagrodzenia zgodnie z obowiązującym regulaminem wynagradzania lub układem zbiorowym – jeśli takie przepisy obowiązują u danego pracodawcy.  Nie mogą one również naruszać a także ogólnych zasad ustalania wynagrodzenia za pracę określonych w  Kodeksie pracy.

 

UZASADNIENIE

Decydując się na zawarcie kolejnej umowy o pracę, pracownik i pracodawca mogą więc w drodze negocjacji uzgodnić nowe warunki pracy, również mniej korzystne od dotychczas obowiązujących, jednak zgodne z obowiązującymi przepisami.

Pracodawca, który zatrudnia co najmniej 50 pracowników i nie obowiązuje w jego zakładzie układ zbiorowy pracy, ustala warunki wynagradzania za pracę w regulaminie wynagradzania.

Obowiązek jego ustalenia dotyczy też pracodawcy zatrudniającego co najmniej 20, lecz mniej niż 50 pracowników – na wniosek zakładowej organizacji związkowej.

Jeśli regulamin wynagradzania obowiązujący u pracodawcy przewiduje dla pracowników zatrudnionych na określonym stanowisku wynagrodzenie zasadnicze w wysokości określo...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę