Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Pracownik będąc na urlopie macierzyńskim założył sobie spółkę z o.o. i tam pełni funkcję w zarządzie. Najpewniej wykonuje pracę jako członek zarządu. Obecnie do klienta zwrócił się pracodawca (drogą mailową) o wykorzystanie zaległego urlopu wypoczynkowego. I tu pytania: – czy można nie udzielić urlopu ze względu na ważny interes pracodawcy – czy można wskazać, że pracownik dla celów ważności wniosków przekazywał je tylko drogą papierową, a nie mailem – czy można zwolnić takiego pracownika i jakie są tego konsekwencje?

Odpowiedź

Urlopy powinny być udzielane zgodnie z planem urlopów, który ustala pracodawca, biorąc pod uwagę wnioski pracowników i konieczność zapewnienia normalnego toku pracy.

Co do postaci złożenia wniosku, to przepisy Kodeksu pracy nie zastrzegają tu formy pisemnej (papierowej).

Jeśli chodzi o możliwość zwolnienia pracownicy powracającej z urlopu macierzyńskiego, to zgodnie z art. 1832 Kodeksu pracy, pracodawca dopuszcza pracownika po zakończeniu urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego oraz urlopu ojcowskiego do pracy na dotychczasowym stanowisku, a jeżeli nie jest to możliwe, na stanowisku równorzędnym z zajmowanym przed rozpoczęciem urlopu lub na innym stanowisku odpowiadającym jego kwalifikacjom zawodowym, za wynagrodzeniem za pracę, jakie otrzymywałby, gdyby nie korzystał z urlopu.

 

Uzasadnienie

Ad. 1. Planu nie trzeba układać, jeśli w firmie nie działają związki zawodowe lub – jeśli są – zgadzają się na brak kalendarza wypoczynku.  W takich przypadkach pracodawca ustala termin urlopu po porozumieniu z pracownikiem. Od tej zasady jest jednak wyjątek. Bowiem na wniosek pracownicy udziela się jej urlopu bezpośrednio po urlopie macierzyńskim; dotyczy to także pracownika – ojca wychowującego dziecko, który korzysta z urlopu macierzyńskiego (art. 163 Kodeksu pracy). Oznacza to, że pracownica, która kończy urlop macierzyński czy też rodzicielski może złożyć wniosek o udzielenie jej urlopu wypoczynkowego (zaległego i/lub bieżącego) zaraz po zakończeniu urlopu związanego z opieką nad dzieckiem. Pracodawca ma obowiązek tego urlopu udzielić. Potwierdził to też SN w wyroku z 9 marca 2011 r. (sygn. akt II PK 240/10).

Ad. 2. Pracodawca może więc przyjąć wniosek wysłany drogą elektroniczną, chyba że przepisy wewnętrzne wyraźnie wskazują jedynie formę pisemną. Sama praktyka dostarczania do tej pory wniosków pisemnych stosowana przez pracownicę nie oznacza, że nie może ona przejść na komunikację mailową, jeśli pracodawca nie uregulował tej kwestii w prze...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę