Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ZATRUDNIANIE I ZWALNIANIE

2 kwietnia 2019

NR 16 (Kwiecień 2019)

Przedemerytalna ochrona stosunku pracy, a utrata zdolności do pracy

246

Nasz pracownik podlega szczególnej, przedemerytalnej ochronie stosunku pracy. W ramach okresowych badań medycyny pracy, lekarz stwierdził, że ten pracownik utracił zdolność do wykonywania dotychczasowych obowiązków na zajmowanym stanowisku pracy. Skoro pracownik nie może wykonywać pracy zgodnie z umową o pracę, to czy możemy rozwiązać z nim umowę o pracę?

ODPOWIEDŹ

W sytuacji gdy pracownik, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego stał się niezdolny do pracy na zajmowanym stanowisku, pracodawca może rozwiązać albo zmienić umowę o pracę w trybie porozumienia stron. Jeśli brak jest zgody pracownika na porozumienie się, można wręczyć wyłącznie wypowiedzenie zmieniające warunki umowy o pracę, które doprowadzi do definitywnego rozwiązania umowy o pracę, jeśli pracownik nie przyjmie nowych zaproponowanych warunków.

 

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 39 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeksu pracy, pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku. Chociaż przywołany przepis literalnie odnosi się do wypowiedzenia, a nie wypowiedzenia zmieniającego warunki umowy o pracę, to w świetle art. 42 § 1 Kodeksu pracy, przepisy o wypowiedzeniu umowy o pracę stosuje się odpowiednio do wypowiedzenia wynikających z umowy warunków pracy i płacy.

Ustawodawca w odniesieniu do pracownika szczególnie chronionego z racji na wiek przedemerytalny, przewidział jednak wyjątek od wskazanej wyżej zasady. Zgodnie z art. 43 pkt. 2 Kodeksu pracy, pracodawca może wypowiedzieć warunki pracy lub płacy pracownikowi w trakcie ochrony przedemerytalnej, jeśli jest to konieczne z uwagi na stwierdzoną orzeczeniem lekarskim utratę zdolności do wykonywania dotychczasowej pracy albo niezawinioną przez pracownika utratę uprawnień koniecznych do jej realizacji.

 

WAŻNE: Jeśli pracownik utracił zdolność do dotychczasowej pracy, to pomimo podlegania szczególnej...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.