Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ZATRUDNIANIE I ZWALNIANIE

2 kwietnia 2019

NR 16 (Kwiecień 2019)

Rozwiązanie umowy o pracę z pracownikiem uznanym za zaginionego

199

Jeden z naszych pracowników miał zostać uznany za zaginionego. Na ten moment dysponujemy taką informacją z ogłoszeń, z których wynika, że nasz pracownik zaginął i prosi się o przekazanie wszelkich informacji co do miejsca jego pobytu. Oczywiście rozumiemy trudną sytuację rodziny i oczywiście jeśli te informacje są prawdziwe to chętnie przyjmiemy pracownika do pracy, niemniej na ten moment potrzebujemy zwolnić ten etat. W jaki sposób możemy to zrobić, czego powinniśmy dopełnić?

ODPOWIEDŹ

Można rozwiązać umowę o pracę z pracownikiem który zaginął. Tym niemniej z uwagi na to, że pracownik mógł nie mieć realnej możliwości zapoznania się z treścią pisma rozwiązującego umowę o pracę, który Państwo wyślecie na adres korespondencyjny, może okazać się konieczne zweryfikowanie/podjęcie na nowo decyzji o rozwiązaniu umowy o pracę z powodu nieobecności pracownika.

 

Uzasadnienie

Przepisy Kodeksu pracy nie odnoszą się do sytuacji prawnej pracownika w razie zaginięcia – na kształt art. 66 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, który wskazuje, że umowa o pracę wygasa z upływem 3 miesięcy nieobecności pracownika w pracy z powodu tymczasowego aresztowania.

Okres zaginięcia pracownika, powinien być raczej uznany przez Państwa za usprawiedliwioną nieobecność w pracy. Oczywiście mogą Państwo uznać nieobecność pracownika za usprawiedliwioną– co jednocześnie nie spowoduje konieczności zapłaty wynagrodzenia za czas podczas którego pracownik nie świadczył pracy. Tym samym możliwe będzie zastosowanie przez Państwa trybu rozwiązania umowy o pracę z przyczyny niezawinionej przez pracownika, tj. z powodu usprawiedliwionej nieobecności trwającej dłuższej niż 1 miesiąc (art. 53 § 1 pkt 2 Kodeksu pracy).

Co ważne, Państwo nie macie obowiązku zgłaszać gdziekolwiek faktu, że Wasz pracownik zaginął, że macie takie przypuszczenia. Choć pracownik nie ma możliwości zawiadomienia o przyczynach swojej nieobecności, to uprawdopodo...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę