Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

CZAS PRACY

2 kwietnia 2019

NR 16 (Kwiecień 2019)

Czy pracodawca musi przechowywać harmonogramy czasu pracy

237

Z związku z nowymi regulacjami prawnymi dotyczącymi dokumentacji pracowniczej mamy wątpliwość dotyczącą konieczności przechowywania harmonogramów czasu pracy. Czy musimy to robić?

Odpowiedź

Nie,  przepisy obowiązującego od 1 styczni 2019 r.  rozporządzenia w sprawie dokumentacji pracowniczej nie nakładają na pracodawcę obowiązku przechowywania zarówno w aktach osobowych, jak i w dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy harmonogramów czasu pracy.

 

UZASADNIENIE

Pracodawca ma obowiązek prowadzenia dla każdego pracownika dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy, niezależnie od akt osobowych. W dokumentacji tej muszą się znaleźć również dokumenty dotyczące ewidencjonowania czasu pracy. Oprócz ewidencji czasu pracy są wnioski, dokumenty i zgody pracownika związane z problematyką czasu pracy

Ewidencja czasu pracy, którą pracodawca ma obowiązek przechowywać, zawiera następujące dane:

 

  • liczbę przepracowanych godzin oraz godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy,

  • liczbę godzin przepracowanych w porze nocnej,

  • liczbę godzin nadliczbowych,

  • dni wolne od pracy, z oznaczeniem tytułu ich udziel...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.