Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Prowadzimy małą szwalnię, zatrudniamy kilkanaście szwaczek oraz personel administracyjny. W skład załogi wchodzi kierownik administracyjny, który odpowiada za zabezpieczenie wszelkich materiałów niezbędnych do funkcjonowania zakładu, składa stosowne zamówienia na bieżąco kontrolując stan materiałów i zasobów eksploatacyjnych. Pracownik złożył do nas wniosek o umożliwienie mu świadczenia pracy z domu, w formie telepracy. Do wniosku dołączył zaświadczenie o niepełnosprawności swojego dziecka. Wymogi na tym stanowisku wymagają obecności kierownika w zakładzie, jednak pracownik twierdzi, że może tę pracę wykonywać z domu, z czym my się nie zgadzamy. Czy musimy uwzględnić wniosek?

ODPOWIEDŹ

 Jeśli organizacja pracy w Państwa zakładzie rzeczywiście jest przeszkodą do świadczenia pracy z innego miejsca niż zakład pracy– m.in. z powodu konieczności monitorowania stanu różnych materiałów przez kierownika administracyjnego, mogą Państwo odmówić pracownikowi świadczenia pracy w formie telepracy. Ważna jest także treść zaświadczenia o niepełnosprawności– a właściwie o stopniu niepełnosprawności.

 

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 676 § 6 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, pracodawca powinien uwzględnić wniosek pracownika–rodzica o wykonywanie pracy w formie telepracy, jeśli wychowuje dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności określonym w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Wniosek pracownika jest generalnie wiążący. Ustawodawca przewidział jednak wyjątek od tej zasady. Wn...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.