Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Kiedy pracownica przebywająca na urlopie macierzyńskim może przejść na świadczenie rodzicielskie? W 2018 roku pracownica otrzymywała minimalne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę. Czy pracownica wraz z małżonkiem mogą w tym samym czasie korzystać z urlopu rodzicielskiego z takim samym uposażeniem?

Odpowiedź

Urlop rodzicielski udzielany jest bezpośrednio po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego albo zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi urlopu macierzyńskiego. Z urlopu rodzicielskiego mogą korzystać oboje rodzice, mogą to czynić także jednocześnie, ale łącznie wymiar urlopu rodzicielskiego przez nich wykorzystanego nie może przekroczyć okresu np. 32 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie.

Należy zauważyć, że świadczenie rodzicielskie wynosi 1000 zł. Jeśli zasiłek macierzyński jest niższy od 1000 zł wówczas ulega podwyższeniu do 1000 zł.

 

Uzasadnienie

Pracownicy przysługuje urlop macierzyński w wymiarze min. 20 tygodni – w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie. W tym przypadku po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego albo zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi urlopu macierzyńskiego pracownik ma prawo do urlopu rodzicielskiego w wymiarze do 32 tygodni.

 

WAŻNE: Z urlopu rodzicielskiego mogą jednocześnie korzystać oboje rodzice dziecka. W takim przypadku łączny wymiar urlopu rodzicielskiego nie może przekraczać powyższego wymiaru.

 

W okresie pobierania przez jednego z rodziców dziecka zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi urlopu rodzicielskiego drugi rodzic może korzystać z urlopu rodzicielskiego. W takim przypadku łączny wymiar urlopu rodzicielskiego i okresu pobierania zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi urlopu rodzicielskiego nie może przekraczać wymiaru 32 tygodni.

Pracownica, nie później niż 21 dni po porodzie, może złożyć pisemny wniosek o udzielenie jej, bezpośrednio po urlopie macierzyńskim, urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze tj. 32 tygodni. W przypadku złożenia takiego wniosku pracownica może dzielić się z pracownikiem – ojcem wychowującym dziecko albo ubezpieczonym – ojcem dziecka korzystaniem z urlopu rodzicielskiego albo pobieraniem zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi tego urlopu.

 

WAŻNE: Miesięczny zasiłek macierzyński w przypadku min. ubezpieczonej będącej pracownicą, która złożyła wniosek o udzielenie jej, bezpośrednio po urlopie macierzyńskim, urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze, która złożyła powyższy wniosek, wynosi 80% podstawy wymiaru zasiłku za cały okres odpowiadający okresowi urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego oraz url...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.