Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Nr 31

Lipiec 2020

Przejdź do wydania

Zawartość dostępna online

ZASIŁKI

Kwota wolna od potrąceń na zajęcie komornicze w przypadku wynagrodzenia chorobowego i zasiłku chorobowego

Paulina Matuszewska

WYNAGRODZENIA

Czy pracownikowi przysługuje wynagrodzenie za dni nieprzepracowane

Izabela Nowacka

Jak ustalić dla pracownika kwotę wolną od potrąceń na podstawie tarczy 3.0

Izabela Nowacka

Jakie obowiązki ma pracodawca przy wypłacie wynagrodzenia na rachunek płatniczy

Izabela Nowacka

Czy można od męża zmarłej pracownicy żądać zwrotu nadpłaconej części wynagrodzenia

Izabela Nowacka

Jak rozliczyć urzędnikowi pracę w wolną sobotę

Izabela Nowacka

WAŻNE TEMATY

Wpływ działań antykoronowirusowych na zasady udzielania urlopów wypoczynkowych

Jadwiga Sztabińska

URLOPY

Jak obliczyć wymiar urlopu przy zmianie etatu i osiągnięciu wyższego stażu pracy

Izabela Nowacka

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE

Osoba prowadząca działalność gospodarczą sama oblicza i finansuje składki ZUS

Paulina Matuszewska

Zmniejszenie lub zawieszenie wcześniejszej emerytury górniczej wskutek przekroczenia dochodów z umowy o pracę

Paulina Matuszewska

PRAWO PRACY

Jak w trakcie pandemii zawiesić zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Jadwiga Sztabińska

W jakim czasie pracodawca ma dostosować warunki pracy zdalnej do wymogów ustawowych

Jadwiga Sztabińska

Jak wypełnić zaświadczenie o zarobkach, jeśli pracodawca nie posiada wszystkich niezbędnych danych

Jadwiga Sztabińska

Podstawa nawiązania pracy przez prezesa spółki

Radosław Stępień