Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

W związku z przygotowaniem urzędu do funkcjonowania na szczególnych zasadach w czasach pandemii niektórzy urzędnicy pracowali w soboty, w dni z reguły wolne. Jak im rozliczyć czas pracy? Jeden pracownik wykonywał czynności przez 6 godzin, a drugi przez 12.

Odpowiedź

Każdy z urzędników powinien otrzymać dzień wolny, do końca okresu rozliczeniowego. U drugiego doszło jednak do przekroczenia normy dobowej o 4 godziny. Pracownik ma więc prawo wybrać 4 godziny czasu wolnego lub wystąpić o wynagrodzenie. 

Uzasadnienie

Prawa i obowiązki pracowników samorządowych reguluje ustawa o tychże pracownikach. W zakresie czasu pracy ustawa stanowi, że pracownikowi samorządowemu za pracę wykonywaną na polecenie przełożonego w godzinach nadliczbowych przysługuje, według jego wyboru, wynagrodzenie albo czas wolny w tym samym wymiarze, z tym że wolny czas, na wniosek pracownika, może być udzielony w okresie bezpośrednio poprzedzającym urlop wypoczynkowy lub po jego zakończeniu.
W pozostałych kwestiach, pominiętych w ustawie o pracownikach samorządowych i nieunormowanych w szczególny sposób, zastosowanie ma kodeks pracy. To oznacza, że także w przypadku pracowników samorządowych, praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, a także praca wykonywana ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, wynikający z obowiązującego pracownika systemu i rozkładu czasu pracy, stanowi pracę w godzinach nadliczbowych. Pracownikowi,...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę