Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Zmniejszenie wymiaru czasu pracy w związku z koronawirusem, a świadectwo pracy

Artykuły | 29 czerwca 2020 | NR 31
82

W zakładzie obniżono wymiar czasu pracy na podstawie porozumienia z pracownikami. Obniżenie zostało zarządzone na okres 3 miesięcy i związane jest to z epidemią koronowirusa. W przyszłym miesiącu jeden z pracowników nie będzie miał przedłużonej umowy. Czy w tej sytuacji w wydanym mu świadectwie pracy mamy wpisać, że w ostatnim miesiącu pracował w zmniejszonym wymiarze czasu pracy?

Odpowiedź

W świadectwie pracy muszą znaleźć się wszystkie ważne dla pracownika informacje, w tym również wymiar czasu pracy , nawet jeśli praca w zmniejszonym wymiarze  wykonywana byłą tylko miesiąc. Tego obowiązku nie zmienia fakt, że zmniejszenie wymiaru czasu pracy nastąpiło na podstawie ustawy o zwalczaniu skutków koronowirusa. 

Uzasadnienie

Informacje, jakie musza znaleźć się w świadectwie pracy są określone w rozporządzeniu w sprawie  świadectwa pracy. I tak w myśl § 2  przedmiotowego rozporządzenia w świadectwie 1. W świadectwie pracy zamieszcza się informacje niezbędne do ustalenia uprawnień ze stosunku pracy i uprawnień z ubezpieczeń społecznych, dotyczące:

  • okresu lub okresów zatrudnienia;
  • wymiaru czasu pracy pracownika w czasie trwania stosunku pracy;
  • rodzaju wykonywanej pracy lub zajmowanych stanowisk lub pełnionych funkcji;
  • trybu i podstawy prawnej rozwiązania lub podstawy prawnej wygaśnięcia stosunku pracy, a w przypadku rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem - strony stosunku pracy, która dokonała wypowiedzenia;
  • okresu, za który pracownikowi przysługuje odszkodowanie w związku ze skróceniem okresu wypowiedzenia; 
  • urlopu wypoczynkowego przysługującego pracownikowi w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy i wykorzystanego w tym roku;
  • wykorzystanego urlopu bezpłatnego i podstawy prawnej jego udzielenia;
  • wykorzystanego urlopu ojcowskiego;
  • wykorzystanego urlopu rodzicielskiego i podstawy prawnej jego udzielenia;
  • wyko...
To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.