Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Zmniejszenie lub zawieszenie wcześniejszej emerytury górniczej wskutek przekroczenia dochodów z umowy o pracę

Artykuły | 29 czerwca 2020 | NR 31
163

Spotkałam się z taka informacją, że osoby na wcześniejszej emeryturze, chcąc dodatkowo zarabiać muszą zgłosić się w oddziale ZUS. Moje pytanie czy emerytura górnicza tez w to wchodzi od roku mój małżonek podjął pracę /umowa o pracę/ nigdzie tego faktu w ZUS nie zgłaszaliśmy, a co kwartał wnosimy do ZUS druk ERPO /na którym prosimy o doliczenie okresów zatrudnienia już do istniejącej emerytury. Czy przy takim fakcie może ZUS zakwestionować pobierana emeryturę oraz zażądać zwrotu wypłaconej już emerytury. Nie bardzo rozumiem słowa zgłosić się w zakładzie ZUS.

Odpowiedź

Emerytowi zatrudnionemu na umowę o pracę składki ZUS opłaca pracodawca i to pracodawca zgłasza takiego pracownika do ZUS, co oznacza że nalicza, pobiera i odprowadza składki ZUS jako płatnik tego pracownika. 
Wniosek E-RPO o przeliczenie świadczenia ze względu na nowe okresy składkowe składa się tylko i wyłącznie raz na kwartał danego roku. 
„Górnik-emeryt”, który przeszedł na wcześniejsza emeryturę od czerwca 2020 roku może zarobić 3732,03 zł brutto miesięcznie. Przekraczając te kwotę emeryt, który korzysta w wcześniejszej emerytury będzie miał zmniejszoną emeryturę albo całkowicie zawieszoną do czasu osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego.
Emeryt, który osiągnął powszechny wiek emerytalny tj. kobieta 60 lat i mężczyzna 65 lat może dorobić do emerytury bez ograniczeń.

Uzasadnienie

Z tytułu pracy górniczej, pracownik może uzyskać emeryturę w obniżonym wieku, jeżeli:

  • urodził się w latach 1949-1968,
  • na 31 grudnia 2008 r. : 
    – udowodnił wymagany staż tj. okresy składkowe i nieskładkowe (20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn), w tym co najmniej 5 lat pracy górniczej, wykonywanej pod ziemią stale i w pełnym wymiarze czasu pracy albo pracy górniczej, wykonywanej stale i w pełnym wymiarze czasu pracy na odkrywce w kopalniach siarki i węgla brunatnego oraz w kopalniach otworowych siarki,
    – ukończył wiek emerytalny obniżony w stosunku do powszechnego wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn) o 6 miesięcy za każdy rok pracy górniczej wykonywanej stale i w pełnym wymiarze czasu pracy, jednak nie więcej niż o 15 lat.

albo

  • urodził się po 1948 r.,
  • ukończył wiek emerytalny obniżony w stosunku do powszechnego wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn) o 6 miesięcy za każdy rok pracy górniczej wykonywanej stale i w pełnym wymiarze czasu pracy, jednak nie więcej niż o 15 lat (w celu ustalenia obniżonego wieku emerytalnego uwzględnimy również okresy pracy górniczej przebyte po 31 grudnia 1998 r.),
  • na 1 stycznia 1999 r. udowodnił wymagany staż tj. okresy składkowe i nieskładkowe (20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn), w tym co najmniej 5 lat pracy górniczej, wykonywanej pod ziemią stale i w pełnym wymiarze czasu pracy albo pracy górniczej, wykonywanej stale i w pełnym wymiarze czasu pracy na odkrywce w kopalniach siarki i węgla brunatnego oraz w kopalniach otworowych siarki.

Dodatkowym warunkiem uzyskania emerytury w obniżonym wieku jest nieprzystąpienie do otwartego funduszu emerytalnego (OFE). Jeżeli jednak pracownik jest członkiem OFE może za pośrednictwem ZUS złożyć wniosek, żeby środki na jego rachunku w OFE przekazać na dochód budżetu państwa.
Zatem, jeśli pracownik kopalni przeszedł na wcześniejszą emeryturę, to objęty jest warunkami, które wynikają z obowiązujących przepisów.


WAŻNE: Dochody emeryta na wcześniejszej emeryturze zatrudnionego na umowę o pracę podlegają obniżeniu lub zawieszeniu emerytury przez ZUS, jeśli nie mieszczą się w ustawowo ustalonych limitach.

Należy podkreślić, że wcześniejsza emerytura górnicza nie została wyłączona z limitów dotyczących dochodów brutto wynikających z dorabiania do emerytury. Natomiast limit dochodów nie dotyczy osób, które m.in. mają prawo do emerytury i ukończyły powszechny wiek emerytalny.
Wcześniejsza emerytura może zostać zmniejszona, gdy dochód brutto emeryta jest większy niż 70 procent przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Gdy dochód brutto przekroczy górny limit tj. 130% przeciętnego wynagrodzenia, to emerytura zostanie zawieszona.
Gdy zostanie przekroczony próg 70 procent przeciętnego wynagrodzenia, to emeryturę pomniejsza się o kwotę przekroczenia, maksymalnie do kwoty 620,37 zł m.in. dla emerytury.
Należy zaznaczyć, że kwota maksymalnego zmniejszenia nie ulegnie zmianie do końca lutego 2021 roku tj. do czasu nowej waloryzacji emerytur.
Dodać trzeba, że na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych prezes GUS ogłosił w Monitorze Polskim (M.P. z 2020 r. poz. 412), że przecię...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.