Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

W jakim czasie pracodawca ma dostosować warunki pracy zdalnej do wymogów ustawowych

Artykuły | 29 czerwca 2020 | NR 31
100

W naszej formie obowiązuje regulamin pracy zdalnej, wprowadzony w marcu 2020 r. Do kiedy powinniśmy dostosować jego treść do ustawowych warunków?

ODPOWIEDŹ

Nie ma terminu, w którym pracodawca powinien wprowadzić poprawki do wewnętrznych przepisów. Jeśli są one mniej korzystne niż ustawowe regulacje, należy przyjąć, że zostały zastąpione automatycznie wraz z wejściem w życie tzw. tarczy antykryzysowej 4.0, czyli ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postepowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19.

UZASADNIENIE

Możliwość wydania pracownikom polecenia pracy zdalnej (poza miejscem jej stałego świadczenia, wpisanym do umowy o pracę) istnieje od 8 marca 2020 r. Pracodawca musiał jednak samodzielnie zdecydować, czy może taką pracę polecić i na jakich warunkach. Pierwotna wersja art. 3 specustawy (ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych) ograniczała się bowiem do zapisu pozwalającego na zastosowanie takiej pracy. Dopiero od wejścia w życie tarczy antykryzysowej 4.0 przepis ten określa kryteria polecenia i realizacji pracy zdalnej. Przyznaje także pracodawcy prawo wycofania polecenia pracy zdalnej w każdym czasie.
Od 24 czerwca 2020 r. pracodawca może polecić wykonywanie pracy zdalnej, jeżeli pracownik:

  • posiada odpowiednie umiejętności,
  • ma możliwości techniczne i lokalowe,
  • wykonuje taki rodzaj pracy, którą może świadczyć zdalnie. 

Specustawa wskazuje przykładowo, że do pracy zdalnej mogą być wykorzystywane środki bezpośredniego porozumiewania się na odległość, a także że może dotyczyć wykonywania części wytwórczych lub usług materialnych. 

WAŻNE: Pracodawca musi zapewnić narzędzia i materiały potrzebne do wykonywania pracy zdalnej oraz jej obsługę logistyczną. 

Do pracy zdalnej pracownik może używa...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.