Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Czy wykonywanie pracy zdalnej przez pracownika socjalnego wpływa na jego prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego

Artykuły | 29 czerwca 2020 | NR 31
84

Jeden z pracowników socjalnych zatrudnionych w ośrodku pomocy społecznej pod koniec lipca uzyska prawo do pierwszego dodatkowego urlopu wypoczynkowego. Zastanawiamy się, czy faktycznie je nabędzie, jeśli w ostatnich miesiącach z powodu koronawirusa wykonywał swoje obowiązki zdalnie (z domu przy użyciu telefonu i maila). Czy taki sposób pracy wpływa na wymagany staż?

ODPOWIEDŹ

Nie, wykonywanie pracy socjalnej i prowadzenie rodzinnych wywiadów środowiskowych zdalnie nie wpływa na staż wymagany przy prawie do dodatkowego urlopu wypoczynkowego. 

UZASADNIENIE

Pracownik socjalny nabywa prawo do 10 dni dodatkowego urlopu wypoczynkowego raz na 2 lata, jeśli łącznie spełnia następujące warunki:

  • jest zatrudniony w ośrodku pomocy społecznej, centrum usług społecznych lub w powiatowym centrum pomocy rodzinie, 
  • do jego obowiązków należy praca socjalna (pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi) oraz przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych, 
  • przepracował nieprzerwanie i faktycznie co najmniej 5 lat – wyjaśnień, co należy rozumieć pod pojęciem „nieprzerwanej” i „faktycznej” pracy dokonało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, których fragment został zacytowany poniżej. 

Tak stanowi art. 121 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej. Oznacza to, że pierwszy dodatkowy urlop pracownik uzyskuje po 5 latach pracy, a kolejne – po każdych następnych 2 latach pracy.  

INTERPRETACJE URZĘDOWE: Praca nieprzerwana to praca wykonywana bez przerw w zatrudnieniu, n...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.