Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Zatrudnialiśmy osobę na podstawie umowy o współpracy. Jednak po ustaniu tego zatrudnienia, sam pracownik wniósł do sądu o ustalenie, że łączył nas stosunek pracy. Wskutek tego wyroku wystąpił do nas ZUS o zapłatę należnych składek na ubezpieczenia społeczne. Czy istnieje możliwość żądania od byłego pracownika zwrot zapłaconych przez nas składek?

Odpowiedź 

Jedynym rozwiązaniem jest wezwanie byłego pracownika do zwrotu składek zapłaconych przez Państwa, a normalnie odprowadzanych  z wynagrodzenia pracownika. W przypadku braku  dobrowolnego uiszczenia tej kwoty wniesienie pozwu do sądu niestety nic nie da.

Uzasadnienie 

Generalnie, jeśli pracownik nie chce uiścić składek na ZUS, które w normalnych warunkach byłyby finansowane z części wynagrodzenia pracownika, to nie ma możliwości dochodzenia ich zwrotu w oparciu o przepisy o bezpodstawnym wzbogaceniu. W myśl art.  406 Kodeksu cywilnego kto bez podstawy prawnej uzyskał korzyść majątkową kosztem innej osoby, obowiązany jest do wydania korzyści w naturze, a gdyby to nie było możliwe, do zwrotu jej wartości.
Obowiązek wydania korzyści obejmuje nie tylko korzyść bezpośrednio uzyskaną, lecz także wszystko, co w razie zbycia, utraty lub uszkodzenia zostało uzyskane w zamian tej korzyści albo jako naprawienie szkody.
Nie można jednak żądać zwrotu świadczenia:

  1. jeżeli spełniający świadczenie wiedział, że nie był do świadczenia zobowiązany, chyba że spełnienie świadczenia nastąpiło z zastrzeżeniem zwrotu albo w celu uniknięcia przymusu lub w wykonaniu nieważnej czynności prawnej;
  2. jeżeli spełnienie świadczenia czyni zadość zasadom współżycia społecznego;
  3. jeżeli świadczenie zostało spełnione w celu zadośćuczynienia przedawnionemu roszczeniu;
  4. jeżeli świadczenie zostało spełnione, zanim wierzytelność stała się wymagalna.

Jak już wspomniałem nie mają Państwo możliwości odzyskania zwrotu tych kosztów, chyba że wykażecie, że były pracownik z rozmysłem podpisał umowę o wspó...

To co widzisz, to tylko 30% treści...



Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.