Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Jak rozliczyć dodatkowe wynagrodzenie pracownika powołanego do komisji rozwiązywania problemów alkoholowych

Artykuły | 29 czerwca 2020 | NR 31
138

Czy wynagrodzenie członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych będącego jednocześnie pracownikiem urzędu stanowi przychód ze stosunku pracy ? Czy podlega oskładkowaniu? Jak taki przychód rozliczyć?

Odpowiedź

Nie, jest to przychód ze stosunku pracy i nie podlega objęciu ubezpieczeniami.

Uzasadnienie

Aktywność w wymienionej komisji należy odróżnić od zatrudnienia na podstawie stosunku pracy. W świetle podatku dochodowego, za przychody z działalności wykonywanej osobiście uważa się m.in. przychody osób, którym organ władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, sąd lub prokurator, na podstawie właściwych przepisów, zlecił wykonanie określonych czynności, a zwłaszcza przychody biegłych w postępowaniu sądowym, dochodzeniowym i administracyjnym oraz płatników (…) i inkasentów należności publicznoprawnych, a także przychody z tytułu udziału w komisjach powoływanych przez organy władzy lub administracji państwowej albo samorządowej (z wyjątkiem przychodów z kontraktów menedżerskich, umów o zarządzanie przedsiębiorstwami).
Zatem, przychody otrzymywane przez członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, powołanej przez np. Wójta gminy, należy zakwalifikować do przychodów z działalności wykonywanej osobiście z tytułu udziału w komisjach powoływanych przez organy władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, o których mowa w powyższym przepisie, tj. art. 13 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. 
Sposób opodatkowania przychodów z tego źródła wynika z art. 41 ustawy podatkowej. Osoby prawne i ich jednostki...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.