Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Czy pracownikowi przysługuje wynagrodzenie za dni nieprzepracowane

Artykuły | 29 czerwca 2020 | NR 31
127

W czerwcu pracownik pobierał zasiłek opiekuńczy (do 14.06.) na dziecko w wieku do 8 lat (dziecko nie uczęszczało do przedszkola z powodu covid-19), a następnie zachorował. W oświadczeniu o zasiłek pracownik wymienił dni dla niego pracujące, poza wolnymi. Zwolnienie lekarskie zaś zostało wystawione od 15 do 30 czerwca. Czy przysługuje mu jakiekolwiek wynagrodzenie za czerwiec, poza chorobowym?

Odpowiedź

Nie. Za czerwiec pracownik ma prawo wyłącznie do zasiłku opiekuńczego za każdy dzień sprawowania opieki nad dzieckiem, oraz do wynagrodzenia chorobowego na podstawie Kodeksu pracy. Wynagrodzenie za pracę nie przysługuje, gdyż pracy faktycznie nie świadczył.

Uzasadnienie

Pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia za pracę wykonaną, a za czas jej nieświadczenia - tylko jeśli przepisy prawa tak stanowią (art. 80 Kodeksu pracy). Jednym z takich okresów niewykonywania pracy, ale płatnych jest okres niezdolności do pracy z powodu choroby, a także czas sprawowania opieki nad dzieckiem chorym do 14. roku życia lub zdrowym do 8 lat, w razie nieprzewidzianego zamknięcia przedszkola czy żłobka.  
Wynagrodzenie chorobowe, a także zasiłek choroby bądź opiekuńczy przysługują za wszystkie dni orzeczone, nie wyłączając dni wolnych od pracy. 
Wynagrodzenie w stawce miesięcznej w stałej wysokości ma to do siebie, że przysługuje niezależnie od liczby dni przypadających do przepracowania w danym miesiącu. W związku z tym, że zasiłek (wynagrodzenie chorobowe) przysługuje w wysokości 1/30 za każdy dzień, o tę samą część pomniejszane jest wynagrodzenie za pracę za miesiąc z niezdolnością do pracy czy opieką nad dzieckiem. 
W celu obliczenia wynagrodzenia, ustalonego w stawce miesięcznej w stałej wysokości, za przepracowaną część miesiąca, jeżeli pracownik za pozostałą część tego miesiąca otrzymał wynagrodzenie określone w art. 92 K...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.