Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Korzystne zmiany dla emerytów urodzonych w 1953 r.

Artykuły | 29 czerwca 2020 | NR 31
66

Rząd przygotował korzystne zmiany dla emerytów urodzonych w 1953 r., którzy stracili na wprowadzeniu w 2013 r. nowych zasad obliczania emerytury. Cześć z nich otrzyma średnią miesięczną podwyżkę na poziomie ponad 1400 zł, a część wyrównanie – średnio o ponad 12 000 zł oraz przeciętną miesięczną podwyżkę o ok. 200 zł. Na zmianach skorzysta ok. 74 tys. osób. Zaproponowane rozwiązanie realizuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 6 marca 2019 r.

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, przedłożony przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej.
Wyższą emeryturę będą otrzymywać kobiety i mężczyźni urodzeni w 1953 r., którzy spełniają następujące warunki:

 • pobierają lub pobierali wcześniejsze emerytury;
 • otrzymali prawo do wcześniejszej emerytury przed 1 stycznia 2013 r.;
 • kiedykolwiek wystąpili o emeryturę według nowych zasad, przyznawaną po ukończeniu ustawowego wieku emerytalnego oraz emerytura ta została ustalona z pomniejszeniem podstawy obliczenia o sumę kwot pobranych wcześniejszych emerytur.
  Liczba osób, które skorzystają na zmianie wynosi 62 600.
  Szacunkowo otrzymają oni przeciętną miesięczną podwyżkę o 202 zł oraz wyrównanie (tj. różnicę między pobieraną dotychczas emeryturą, a emeryturą, która powinna być wypłacana) – średnio o 12 786 zł.
 • pobierają wcześniejsze emerytury według starych zasad przyznanych przed 2013 r. i które do wyroku Trybunału Konstytucyjnego nie wystąpiły o emeryturą powszechną, a wystąpią o nią w lipcu 2020 r.
  Liczba osób, które skorzystają na zmianie wynosi 11 200.
  Szacunkowo otrzymają oni przeciętną miesięczną podwyżkę o 1487 zł.

W 2013 r. zmieniono zasady obliczania wysokości świadczenia emery...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę