Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Złożenie deklaracji rozliczeniowych ZUS a opłacenie 50% składek w wyniku zwolnienia

Artykuły | 29 czerwca 2020 | NR 31
93

Jeżeli spełniam warunki do zwolnienia ze składek w wysokości 50% za marzec, kwiecień oraz maj 2020 i został złożony wniosek o zwolnienie z  tych składek, to czy jeżeli opłacę połowę składek z deklaracji za kwiecień 2020 do 15 maja 2020, czy zostanie umorzone 50% nieopłaconej kwoty czy 50% składek wykazanych w deklaracji rozliczeniowej za kwiecień 2020.

Odpowiedź

Jeżeli Czytelnik spełnia warunki do zwolnienia ze składek w wysokości 50%, to należy opłacić składki w wysokości 50% wykazanych w deklaracjach rozliczeniowych, a to oznacza że deklaracje rozliczeniową należy wypełnić zgodnie w ogólnymi zasadami ujętymi w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych.  50% składek wynikających ze złożonej deklaracji zostanie zwolnione przez ZUS na podstawie złożonego wniosku RDZ.

Uzasadnienie

Na podstawie ustaw zwanych „tarczami antykryzysowymi” można uzyskać zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek w wysokości 100% lub 50% ich łącznej kwoty, w zależności od liczby osób zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych na wskazany dzień albo w wysokości składek obliczonych od najniższej podstawy ich wymiaru (w przypadku przedsiębiorców opłacających składki wyłącznie za siebie oraz osób duchownych).
1. Zwolnienie z opłacenia 100% należności za dany miesiąc dotyczy:

 • płatników składek, którzy prowadzili działalność:
   – przed dniem 1 lutego 2020 r. i na dzień 29 lutego 2020 r.,
  – w okresie od 1 lutego do 29 lutego i na dzień 31 marca 2020 r.,
  – w okresie od 1 marca do 31 marca i na dzień 30 kwietnia 2020 r.,

zgłosili do ubezpieczeń mniej niż 10 ubezpieczonych (do liczby ubezpieczonych nie wlicza się  pracowników młodocianych).

 • spółdzielni socjalnych zgłoszonych przed dniem 1 kwietnia 2020 r. jako płatnik składek w ZUS (bez względu na liczbę zatrudnianych osób),

2.    Zwolnienie z opłacenia  50 % należności za dany miesiąc dotyczy płatników składek, którzy prowadzili działalność:

 • przed dniem 1 lutego 2020 r. i na dzień 29 lutego 2020 r.,
 • w okresie od 1 lutego do 29 lutego i na dzień 31 marca 2020 r.,
 • w okresie od 1 marca do 31 marca i na dzień 30 kwietnia 2020 r.

zgłosili do ubezpieczeń od 10 do 49 ubezpieczonych (do liczby ubezpieczonych nie wlicza się  pracowników młodocianych).
Zatem należy spełnić warunki:

 • być płatnikiem składek przed 1 kwietnia 2020 r. i należało zgłosić do ubezpieczeń społecznych mniej niż 50 osób,
 • złożyć wniosek do ZUS do 30 czerwca 2020 r.
 • złożyć dokumenty rozliczeniowe za okres marzec-maj 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. chyba, że zgodnie z przepisami przedsiębiorca jest zwolniony z ich składania.

Podkreślić trzeba, że ze zwolnienia ze składek nie skorzystają firmy, które znajdowały się w trudnej sytuacji w grudniu 2019 r. Wynika to z regulacji UE. Przedsiębiorstwo znajduje się w trudnej sytuacji, gdy zachodzi co najmniej jedna z poniższych okoliczności:

 • w przypadku spółki akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki komandytowo – akcyjnej, wysokość niepokrytych strat przewyższa 50% wysokości kapitału zarejestrowanego;
 • w...
To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.