Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Kto w świetle przepisów socjalnych jest byłym pracownikiem – emerytem

Artykuły | 29 czerwca 2020 | NR 31
67

Z pracownikiem została rozwiązana umowa o pracę w związku z przejściem na emeryturę. Po kilku dniach został ponownie zatrudniony w tej samej firmie na czas określony (zastępstwo innego pracownika). Proszę o udzielenie odpowiedzi czy ta osoba po rozwiązaniu drugiej umowy będzie emerytem zakładu w kontekście działalności socjalnej?

Odpowiedź

Tak, w ostatnim zakładzie pracy emeryt ma prawo do korzystania z opieki socjalnej. 

Uzasadnienie

Osobami uprawnionymi do korzystania z Funduszu są pracownicy, i ich rodziny, emeryci i renciści będący byłymi pracownikami i ich rodziny oraz inne osoby, którym pracodawca przyznał, w regulaminie Funduszu, prawo korzystania ze świadczeń socjalnych z niego finansowanych. 
Ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych nie określa zasad ustalania statusu emeryta i rencisty na potrzeby socjalne. W związku z tym, warto przywołać orzecznictwo sądowe w tym zakresie. W uzasadnieniu do uchwały z 15 listopada 1991 r. (sygn. akt I PZP 56/91 (OSNC 1992/4/63), Sąd Najwyższy podniósł, iż omawiane przepisy kwalifikacji do kategorii osób uprawnionych do korzystania z funduszu nie wiążą bezpośrednio i wprost z faktem przejścia na emeryturę, a jedynie z takimi okolicznościami (warunkami), jak bycie emerytem i bycie pracownikiem zak...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.