Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Osoba prowadząca działalność gospodarczą sama oblicza i finansuje składki ZUS

Artykuły | 29 czerwca 2020 | NR 31
122

Mamy zawartą umowę z osobą prowadzącą działalność na kwotę 460 zł brutto co miesiąc i ostatnio jednorazową na 5000 zł. Czy należy odprowadzić składki ZUS?

Odpowiedź

Czytelnik na podstawie wystawionej przez osobę prowadzącą działalność faktury, rachunku bądź paragonu dokonuje zapłaty zgodnie z zawartą umową. Osoba prowadząca działalność gospodarczą odprowadza za siebie zadeklarowane składki ZUS.

Uzasadnienie

Osoba prowadzącą działalność, to osoba prowadzą pozarolniczą działalność spełniająca poniższe warunki. 

 1. wykonuje pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie Prawa przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych,
 2. jest twórcą lub artystą,
 3. prowadzi działalność w zakresie wolnego zawodu:
  – w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

 

 1. jest wspólnikiem jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
 2. jest wspólnikiem spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej,
 3. prowadzi publiczną lub niepubliczną szkołę, inną formę wychowania przed-szkolnego, placówkę lub ich zespół, na podstawie Prawa oświatowego
  – z której przychody są przychodami z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych,

Natomiast osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą, to:

 1. osoba fizyczną i prowadząca zorganizowaną działalność zarobkową we własnym imieniu i w sposób ciągły,
 2. wspólnik spółki cywilnej.

Każda osoba, która złożyła wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej ( CIDG) może podjąć działalność gospodarczą i z tą chwilą jest objęta ubezpieczeniami społecznymi z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.
Podkreślić trzeba, że osoba prowadząca działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalność gospodarczej lub innych przepisów szczególnych objęta jest obowiązkowo ubezpieczeniami: emerytalnym, rentowymi, wypadkowym i zdrowotnym, a dobrowolnie (na swój wniosek) ubezpieczeniem chorobowym.
Osoba prowadząca działalność gospodarczą sama finansuje składki ZUS od dnia, w którym zacznie wykonywać działalność, do dnia zakończenia. Należy zauważyć, że w przypadku zawieszenia działalności nie opłaca się składek, a co za tym idzie nie przysługują świadczenia.
W roku 2020 dla osób prowadzących działalność gospodarczą składki wynoszą:
 

...
W roku 2020 dla osób prowadzących działalność gospodarczą składki wynoszą:
To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.