Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Jak obliczyć wymiar urlopu przy zmianie etatu i osiągnięciu wyższego stażu pracy

Artykuły | 29 czerwca 2020 | NR 31
163

Pracownik uprawniony do 20 dni urlopu wypoczynkowego, w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 10 czerwca 2020 r. był zatrudniony na 3/4 etatu, a od 11 czerwca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. zatrudnienie na 1/2 etatu. Od 1 lipca 2020 r. pracownik jest uprawniony do wyższego wymiaru urlopu - 26 dni. Ile wynosi urlop wypoczynkowy za 2020 r.? W tym roku pracownik jeszcze nie korzystał z urlopu.

Odpowiedź

Za 2020 r. pracownikowi przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze 17 dni.  

Uzasadnienie

Po pierwsze, wymiar urlopu dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika, biorąc za podstawę 20 albo 26 dni, przy czym niepełny dzień urlopu zaokrągla się w górę do pełnego dnia.
Po drugie, pracownikowi, który wykorzystał urlop za dany rok kalendarzowy, a następnie uzyskał w ciągu tego roku prawo do urlopu w wyższym wymiarze, przysługuje urlop uzupełniający. 
W praktyce oznacza to, że jeżeli do czasu osiągnięcia 10-letniego stażu pracownik wykorzystał już cały urlop - 20 dni, to przysługuje mu 6 dni urlopu uzupełniającego. Jeśli natomiast w ogóle jeszcze nie wypoczywał lub korzystał z urlopu, ale częściowo, to jego wymiar ulega wydłużeniu do 26 dni. Nie ma znaczenia, kiedy dokładnie osiągnie wyższy staż. 
Jeśli w trakcie roku...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.