Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

W marcu prezes spółki przebywał w kwarantannie domowej i księgowa wystąpiła do ZUS z wnioskiem o wypłatę zasiłku chorobowego. Obecnie dostaliśmy odpowiedź odmowną, ponieważ według ZUS nie ma on zawartej umowy o prace ze spółką, ponieważ została ona zawarta przez współwłaściciela spółki. Czy ZUS ma racje? Czy trzeba odwołać się od tej decyzji do sądu? Chciałam zaznaczyć, ze składki były odprowadzane od wynagrodzenia prezesa.

Odpowiedź

Faktycznie umowa o pracę została zawarta niezgodnie z przepisami, co wcale nie oznacza, że prezes faktycznie nie świadczył pracy.  Niestety taka praktyka ZUS jest dość częsta, dlatego jedną drogą jest złożenie odwołanie od decyzji do sądu. Takie odwołanie składa się za pośrednictwem oddziału ZUS, który wydał skarżoną decyzję. W odwołaniu należy wskazać, że skarży się decyzję w całości. Na odwołanie macie Państwo miesiąc od otrzymania decyzji. 

Uzasadnienie

W myśl art. 210 Kodeksu spółek handlowych w umowie między spółką a członkiem zarządu oraz w sporze z nim spółkę reprezentuje rada nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą zgromadzenia wspólników. Jednak niedochowanie ważności sposobu zawarcia umowy o pracę z członkiem zarządu spółki nie powoduje, że taki stosunek nie został zawarty. Orzecznictwo Sądu Najwyższego w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych przyjęło jednolicie, że o zakwalifikowaniu zatrudnienia jako czynności pracowniczych nie rozstrzygają przepisy prawa handlowego, lecz przepisy charakteryzujące stosunek pracy. Zatem jeśli prezes faktycznie wykonywał pracę na rzecz spółki, wówczas mamy do czynienia z konkludentnym zawarciem umowy o pracę z członkiem zarządu spółki.
Jak wskazał w swym wyroku Sąd Najwyższy z 10 kwietnia 2018 r. (sygn. II UK/17): „O kwalifikacji stosunku prawnego jako stosunku pracy decyduje przede wszystkim sposób wykonywania zatrudnienia. Strony mogą więc złożyć wyraźne oświadczenia woli co do ukształtowania podstawy prawnej zatrudnienia. Jednak nawet...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę