Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Jak ustalić dla pracownika kwotę wolną od potrąceń na podstawie tarczy 3.0

Artykuły | 29 czerwca 2020 | NR 31
105

Nasz pracownik ma zajęcie komornicze niealimentacyjne. W związku z covid-19 jego wynagrodzenie zostało obniżone o 20% i wynosi obecnie 3360 zł (przed obniżką 4200 zł). Oświadczył, że ma na utrzymaniu nastoletnie dziecko. Jak ustalić dla niego potrącenie i kwotę wolną ? W tym roku stosowana była kwota 1920,62 zł.

Odpowiedź

Kwota wolna od potrąceń wynosi po podwyższeniu 2400,78 zł.

Uzasadnienie

Mamy tu do czynienia z zupełnie nowym rozwiązaniem wprowadzonym kolejną wersją specustawy zwanej tarczą 3.0. Stanowi ona, że jeżeli z powodu podjętych na terytorium Polski działań służących zapobieganiu zarażeniem wirusem SARS-CoV-2 pracownikowi zostało obniżone wynagrodzenie lub członek rodziny pracownika utracił źródło dochodu, kwoty określone w art. 871 § 1 Kodeksu pracy ulegają zwiększeniu o 25% na każdego nieosiągającego dochodu członka rodziny, którego pracownik ten ma na utrzymaniu. 
Przez członka rodziny należy rozumieć:

  • małżonka albo rodzica wspólnego dziecka oraz 
  • dziecko w wieku do 25. roku życia, a także dziecko, które ukończyło 25. rok życia legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy, o którym mowa w ustawie z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 111), albo zasiłek dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z 4 kwietnia 2014 r....
To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.