Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

URLOPY

5 marca 2019

NR 15 (Marzec 2019)

Czy pracownik może wykorzystać urlop wypoczynkowy od razu po powrocie z długiego zwolnienia

178

Pracownik od kilku miesięcy przebywa na zwolnieniu lekarskim. Niedługo ma wrócić do pracy i zapytał dział kadr czy może od razu po zwolnieniu wykorzystać urlop wypoczynkowy. Czy pracodawca może mu go udzielić?

Odpowiedź

Moim zdaniem pracownik nie może od razu po długim zwolnieniu lekarskim skorzystać z urlopu wypoczynkowego. Zaznaczam jednak, że są też opinie aprobujące takie postępowanie.

Uzasadnienie

Dla ustalenia czy pracownik ma prawo po długim zwolnieniu lekarskim pójść od razu na urlop wypoczynkowy kluczowe są dwa przepisy kodeksu pracy:

 

  • pierwszy to art. 229 § 4 k.p. Zgodnie z nim pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie;

  • drugi znajduje się w tym samym artykule, ale w 2 jego paragrafie. Stanowi on, że pracownik podlega okresowym badaniom lekarskim. W przypadku niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 30 dni, spowodowanej chorobą, pracownik podlega ponadto kontrolnym badaniom lekarskim w celu ustalenia zdolności do wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku.

 

Czytając te normy na raz musimy dojść do wniosku, że w przypadku pracownika powracającego na swoje stanowisko, którego choroba trwała dłużej niż 30 dni pracodawca w pierwszej kolejności powinien go skierować na kontrolne badania lekarskie. Dopiero pozytywna opinia lekarzy stwierdzających iż pracownik jest zdolny do pracy pozwala go do tejże pracy dopuścić. A pracownikowi dopuszczonemu do pracy wolno udzielić urlopu wypoczynkowego.

Niestety nie ma normy prawnej, która wprost stwierdzałaby iż tak powinna wyglądać procedura postępowania z chorym powracającym do firmy i ubiegającym się od razu o prawo do wykorzystania urlopu wypoczynkowego. Na tym też bazują zwolennicy tezy iż dopuszczalne jest wykorzystanie urlopu wypoczynkowego tuż po długiej chorobie. Twierdzą oni, że ponieważ nie ma przepisu, który by tego zabraniał nie ma też i zakazu by urlopu udzielić od razu po powrocie z choroby.

 

Sąd Najwyższy nie godzi się na urlop po chorobie

Nasze stanowisko uznające udzielenie urlopu wypoczynkowego po długim zwolnieniu za niedopuszczalne wspiera orzecznictwo sądowe. Sąd Najwyższy w wyroku z 24 lutego 2015 r. (II PK 84/14) wprost stwierdził, że niedopuszczalne jest wyrażenie zgody przez pracodawcę na urlop wypoczynkowy w okresie niezdolności do pracy. W uzasadnieniu tego orzeczenia Sąd stwierdził, że: „(…) Z przepisów prawa pracy wynika bowiem, że niezdolność do pracy z powodu choroby pozostaje w opozycji do zwolnienia urlopowego.

Przepis art. 165 k.p. niezdolność do pracy z powodu choroby uznaje za przeszkodę w rozpoczęciu urlopu wypoczynkowego, sformułowanie zawarte w art. 166 k.p. o niewykorzystaniu części urlopu w związku z niezdolnością do pracy z powodu choroby jest zaś równoznaczne ze stwierdzeniem, że okres choroby nie jest i nie może być okresem wykorzystywania urlopu wypoczynkowego. Tego rodzaju regulacja prawna je...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę