Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

WYNAGRODZENIA

4 stycznia 2019

NR 15 (Marzec 2019)

Skrócenie okresu wypowiedzenia na wychowawczym, a wypłata odszkodowania

252

Zatrudniamy 40 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty. Chcemy rozwiązać umowę o pracę z pracownicą zatrudnioną na czas nieokreślony. Pracownica przebywa na urlopie wychowawczym. Czy w tej sytuacji możemy skrócić okres wypowiedzenia do jednego miesiąca? Czy w takiej sytuacji będziemy mieli obowiązek wypłacenia odszkodowania?

ODPOWIEDŹ

Możecie Państwo zwolnić pracownika (po wcześniejszej konsultacji ze związkami zawodowymi jeśli funkcjonują w zakładzie pracy) i skrócić okres wypowiedzenia do jednego miesiąca, jeżeli przyczyną wypowiedzenia są okoliczności leżące po stronie pracodawcy (likwidacja stanowiska, restrukturyzacja etc.). Jeśli koniec udzielonego urlopu wychowawczego będzie przypadał później niż moment rozwiązania umowy o pracę, to nie będą Państwo zobligowani do wypłaty odszkodowania za skrócony okres wypowiedzenia.

UZASADNIENIE

Na wstępie należy wskazać, że zgodnie z art. 1868 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, w okresie od dnia złożenia przez pracownika wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego do dnia zakończenia tego urlopu, pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę (chyba, że powodem rozwiązania umowy o pracę jest ogłoszenie upadłości lub likwidacji pracodawcy).

Powyższą zasadę rozluźnia przepis art. 5 ust. 3 ustawy z 13 marca 2003 roku o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, zgodnie z którym wypowiedzenie umowy pracownikowi, który przebywa na urlopie wychowawczym jest możliwe pod warunkiem, że urlop ten trwa co najmniej 3 miesiące.

Oczywiście w tym względzie kluczowe jest, czy wskazana ustawa znajdzie zastosowanie do pracodawcy. Decyduje o tym liczba zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty, tj. 20 pracowników oraz zwolnienie z przyczyn niedotyczących pracownika.

Zgodnie z art. 361 § 1 Kodeksu pracy, w celu wcześniejszego rozwiązania umowy o pracę możliwe jest skrócenie trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony do jednego miesiąca, ale tylko w sytuacji kiedy do wypowiedzenia doszło z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji prac...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.