Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Spółka z o.o. zmieniła siedzibę (zmieniła już w akcie notarialnym), gdzie jeszcze musi to zgłosić i jak to zrobić, jakie dokumenty złożyć. W tym czasie spółka przekroczyła limit i musi zarejestrować się jako podatnik VAT. W którym urzędzie skarbowym ma to zrobić - starym czy nowym?

Odpowiedź

W pierwszej kolejności należy złożyć do sądu gospodarczego formularz KRS-Z3 Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna. Następnie po zarejestrowaniu zmiany siedziby w rejestrze przedsiębiorców KRS spółka musi zgłosić do nowego urzędu skarbowego, właściwego terytorialnie ze względu na nową siedzibę spółki druki NIP-8 i VAT-R.

Uzasadnienie

Jednym z najważniejszych elementów umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest określenie siedziby spółki.  To właśnie w oparciu siedzibę spółki określa się właściwość miejscową sądu rejestrowego  i organów podatkowych ustala się według miejsca zamieszkania albo adresu siedziby podatnika.

Zgodnie z art. 168 Kodeksu spółek handlowych spółka ma obowiązek dokonania aktualizacji następujących danych dotyczących spółki:

 

  • firmę, siedzibę i adres spółki;

  • przedmiot działalności spółki;

  • wysokość kapitału zakładowego;

  • określenie, czy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział;

  • nazwiska, imiona i adresy członków zarządu oraz sposób reprezentowania spółki;

  • nazwiska i imiona członków rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej, jeżeli ustawa lub umowa spółki wymaga ustanowienia rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej;

  • jeżeli wspólnicy wnoszą do spółki wkłady niepieniężne - zaznaczenie tej okoliczności;

  • czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony;

  • jeżeli umowa wskazuje pismo przeznaczone do ogłoszeń spółki - oznaczenie tego pisma.

 

Właśnie do tego służy formularz KRS-Z 3. W myśl art. 22 ustawy o KRS wniosek o wpis do Rejestru powinien być złożony nie później niż w terminie 7 dni od dnia zdarzenia uzasadniającego dokonanie wpisu.

Zgłoszenie identyfikacyjne  podatników wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego zawiera dane:

 

  • objęte treścią wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym, z wyłączeniem rejestru dłużników nie...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę