Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Jestem biurem rachunkowym i nie zatrudniam pracowników. Problemem jest obowiązek ewidencjowania czasu pracy w moim przypadku. Zawierając umowę z podatnikiem na usługi księgowe zgodnie z obowiązującymi przepisami od 1 stycznia 2017, ja jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą powinnam prowadzić ewidencję godzin pracy?

ODPOWIEDŹ

Każdy zleceniobiorca bądź świadczący usługi, którego obowiązuje minimalna stawka godzinowa powinien prowadzić ewidencję godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług.

UZASADNIENIE

W przypadku umów zlecenia, o których mowa w art. 734 i umów o świadczenie usług, do których zastosowanie mają przepisy o zleceniu – art. 750 Kodeksu cywilnego, wykonywanych przez przyjmującego zlecenie lub świadczącego usługi, wysokość wynagrodzenia powinna być ustalona w umowie w taki sposób, aby wysokość wynagrodzenia za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług nie była niższa niż wysokość urzędowej minimalnej stawki godzinowej.

Kluczowe jest tu wyjaśnienie kim jest „przyjmujący zlecenie lub świadczący usługi”. Mianowicie, jest to:

 

  • osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą zarejestrowaną w Polsce (albo w państwie niebędącym państwem członkowskim UE lub państwem EOG), niezatrudniająca pracowników lub niezawierająca umów ze zleceniobiorcami albo

  • osoba fizyczna niewykonująca działalności gospodarczej

 

– która przyjmuje zlecenie lub świadczy usługi na podstawie umów już wyżej wymienionych czyli o których mowa w art. 734 i art. 750 Kodeksu cywilnego, na rzecz przedsiębiorcy lub na rzecz innej jednostki organizacyjnej, w ramach prowadzonej przez te podmioty działalności.

WAŻNE: Nie tylko zleceniobiorcy/świadczący usługi, będący osobami fizycznymi podlegają przepisom z zakresu minimalnej stawki godzinowej, ale również osoby prowadzące własną działalność gospodarczą...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.