Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Osoba prowadzi działalność gospodarczą i ma 3 sklepy, w jednym z nich zatrudnia dwie pracownice  w wieku 56 lat na stanowisku sprzedawcy,  czyli objęte już ochroną przedemerytalną. Przedsiębiorca chce zamknąć jeden sklep i to ten gdzie te pracownice są zatrudnione. Czy może wypowiedzieć im umowę o pracę bez negatywnych konsekwencji? Czy pracownicy w okresie przedemerytalnym są tak chronione, że dopiero likwidacja zupełna działalności przerywa ochronę. Czy pracodawca musi przenieść te pracownice do innego sklepu i zwolnić inne dwie osoby nieobjęte ochroną przedemerytalną?

Odpowiedź

W sytuacji opisanej w pytaniu pracodawca nie może zwolnic obu pracownic, ponieważ są one chronione poprzez przepisy Kodeksu pracy.  Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku. Ochrony tej nie stosuje się w razie uzyskania przez pracownika prawa do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

Istnieje możliwość przesunięcia obu pracownic do innego sklepu, ale rozwiązaniem umów o pracę tam zatrudnionych pracowników skutkować może rozstrzygnięciem przeze sąd pracy o naruszeniu przepisów o wypowiedzeniu umowy o pracę.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 39 Kodeksu pracy pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku.

Przepisu art. 39 k.p. nie stosuje się w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy. Jednak by ochrona przed wypowiedzeniem zadziałała zgodnie z prawem musi być rzeczywista i dotyczyć przedsiębiorstwa jako całości, a wiec w tym przypadku osobę fizyczną, a nie tylko poszczególnych elementów majątku. W wyroku z 11 maja 2017 r.  (sygn. akt II UK 213/16) Sąd Najwyższy stwierdził: (…) Likwidacja pracodawcy ma miejsce, gdy dochodzi do unieruchomienia bytu prawnego i całkowitego f...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.