Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ZASIŁKI

5 marca 2019

NR 15 (Marzec 2019)

Jak prawidłowo ustalić rodzaj świadczenia chorobowego w razie niezdolności do pracy na przełomie roku

219

Pracownik dostarczył zwolnienie lekarskie na okres od 17 grudnia do 4 stycznia. W 2018 r. wyczerpał już swój limit niezdolności do pracy płatnej wynagrodzeniem chorobowym i za ten okres grudniowy nabył prawo do zasiłku. Dnia 7 stycznia przyszło kolejne zwolnienie, na okres od 7 do 11 stycznia. Jak zapłacić za ten okres choroby ? Czy nadal będzie to zasiłek czy wynagrodzenie chorobowe?

ODPOWIEDŹ

Za okres od 7 do 11 stycznia pracownikowi przysługuje wynagrodzenie chorobowe.    

UZASADNIENIE

Za czas niezdolności do pracy z powodu choroby pracownikowi przysługuje wynagrodzenie chorobowe lub zasiłek chorobowy. Pierwsze świadczenie pracodawca wypłaca na podstawie art. 92 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy. Zgodnie z nim, pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną trwającej łącznie do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego, a w przypadku pracownika, który ukończył 50 rok zżycia – trwającej łącznie do 14 dni w ciągu roku kalendarzowego. Pracownikowi, który ukończył 50 rok życia, prawo do 14-dniowego okresu wypłaty wynagrodzenia przysługuje począwszy od następnego roku kalendarzowego po roku, w którym ukończył 50 rok życia.

Począwszy od 34 dnia lub odpowiednio 15 dnia niezdolności do pracy w roku kalendarzowym, pracownik nabywa prawo do zasiłku chorobowego finansowanego ze smrodków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. 

W przypadku niezdolności do pracy z powodu choroby przypadającej na przełomie roku kalendarzowego istotne są dwie rzeczy. Po pierwsze, czy niezdolność ma charakter nieprzerwany, i po drugie, jaki rodzaj świadczenia przysługiwał w d...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.