Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

WYNAGRODZENIA

5 marca 2019

NR 15 (Marzec 2019)

Rozliczenie umowy zlecenia pomiędzy osobami nieprowadzącymi działalności gospodarczej

186

Osoba fizyczna prowadzi wraz ze wspólnikiem spółkę cywilną. Spółka cywilna jest zarejestrowanym podatnikiem VAT.  Oprócz prowadzania działalności w formie spółki  osoba ta indywidualnie wynajmuje własne lokale, z których przychód jest opodatkowany ryczałtem i nie ma VAT. Ta sama osoba po raz pierwszy pośredniczy w sprzedaży  nieruchomości. Jak prawidłowo rozliczyć przychód z tytułu pośrednictwa?

Odpowiedź

Przedsiębiorcą w rozumieniu Prawa przedsiębiorców jest wspólnik spółki cywilnej. Istotne jest to, co jest przedmiotem działalności, czyli jakie jest PKD. Jeśli w ewidencji działalności (CEEGiD) takiej osoby wpisane jest PKD 68.31.Z pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, to wówczas uzyskany przychód za pośrednictwo należy zakwalifikować jako przychód z działalności gospodarczej.  

Natomiast, gdy zakres działalności nie obejmuje  pośrednictwa w obrocie nieruchomości, wówczas taka osoba może ten przychód z tytuł z innych źródeł.

Uzasadnienie

W myśl art. 4 ustawy - Prawo przedsiębiorców przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą. Przedsiębiorcą jest także wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.

Za przychód z działalności uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomn...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.