Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Nasi pracownicy urządzili sobie „świętowanie” imienin jednego z członków załogi. Praktycznie cała załoga produkcji spożywała piwo. Pracownicy tłumaczyli się, że wypili mało, że się nie upili. Dla nas jednak ta sytuacja nie może się powtórzyć. Rozważamy zastosowanie kary porządkowej. Czy za tego rodzaju przewinienie, możemy potrącić pracownikom jakąś sumę z wynagrodzenia?

ODPOWIEDŹ

Za stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w czasie pracy pracodawca ma prawo ukarać pracownika karą finansową w wysokości nieprzekraczającej jednej „dniówki”. Spożywanie alkoholu w pracy stanowi ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych, tj. obowiązku przestrzegania przepisów, które gwarantują bezpieczne i higieniczne warunki pracy i może stanowić nawet przyczynę zwolnienia dyscyplinarnego.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 108 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, pracodawca może stosować karę upomnienia i nagany za to, że pracownik nie przestrzega ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy. Dodatkowo za nieprzestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy lub przeciwpożarowych, opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia, stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w czasie pracy szef może stosować karę pieniężną.

Chociaż naruszenie pracowników w opisanym przypadku nie budzi wątpliwości, to ważne aby podejmując decyzję o nałożeniu kary, umożliwić pracownikom wypowiedzenie się - często brak wysłuchania powoduje skuteczne odwołanie się przez pracownika do sądu.  Świadczenie pracy w stanie nietrze...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.