Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

CZAS PRACY

5 marca 2019

NR 15 (Marzec 2019)

Porozumienie w sprawie indywidualnego czasu pracy można zmienić tylko innym porozumieniem albo wypowiedzeniem zmieniającym

180

Zawarliśmy z pracownikiem porozumienie, w którym zgodziliśmy się by pracował w indywidualnym rozkładzie czasu pracy. Ze względu na zmianę linii technologicznej w naszej firmie okazało się, że to rozwiązanie w przypadku tego pracownika niestety się nie sprawdza. Jak w tej sytuacji zmienić ustalenia poczynione z zatrudnionym?

Odpowiedź

Zmiana porozumienia zawartego przez pracodawcę z pracownikiem a dotyczącego indywidualnego rozkładu czasu pracy tego ostatniego możliwe jest na dwa sposoby: albo strony zawrą dodatkowe porozumienie określające nowe zasady korzystania przez zatrudnionego z tego rozwiązania albo- w przypadku braku chęci współpracy ze strony pracownika- pracodawca zmieni je sam stosując rozwiązania właściwe dla wypowiedzenia zmieniającego.

Uzasadnienie

Nie ma przepisów, które wprost regulowałyby kwestie poruszone w pytaniu. Jest jednak wyrok Sądu Najwyższego z 21 marca 2014 r. (sygn. akt II PK 174/13) zawierający wskazówki co pracodawca powinien zrobić w takim przypadku. Zgodnie z tym orzeczeniem: „Organizacja czasu pracy nie należy do istotnych elementów stosunku pracy, które muszą (powinny) zostać ustalone w umowie o pracę. Przepis art. 29 § 1 k.p. zobowiązuje jedynie do ustalenia w umowie wymiaru czasu pracy.

Nie ma jednak przeszkód, aby w umowie o pracę (albo w drodze odrębnego porozumienia między pracodawcą i pracownikiem) ustalić organizację pracy (system lub rozkład czasu pracy- w tym także indywidualny rozkład czasu pracym– przyp. red.). Postanowienie takie może mieć charakter istotnego elementu indywidualnego stosunku pracy, a w konsekwencji jego zmiana będzie wymagała porozumienia stron lub wypowiedzenia zmieniającego. Wypowiedzeniu zmieniającemu podlegają warunki pracy lub płacy wynikające z umowy o pracę (art. 42 § 1 k.p.).

...
To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę