Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

CZAS PRACY

5 marca 2019

NR 15 (Marzec 2019)

Jak wprowadza się u pracodawcy 12 miesięczny okres rozliczeniowy czasu pracy

180

Z powodu zmian w procesie produkcji w naszej firmie pojawiła się konieczność przedłużenia okresu rozliczeniowego czasu pracy aż do 12 miesięcy. W jaki sposób należy to zrobić?

Odpowiedź

Co do zasady wprowadzenie przedłużonego do 12 miesięcy okresu rozliczeniowego czasu pracy wymaga uzgodnienie tego z załogą przedsiębiorstwa. Szczegóły tych uzgodnień i tryb ich wprowadzenia zależą od tego czy w firmie funkcjonuje układ zbiorowy pracy i czy istnieją związki zawodowe.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 129 § 2 kodeksu pracy w każdym systemie czasu pracy, jeżeli jest to uzasadnione przyczynami obiektywnymi lub technicznymi lub dotyczącymi organizacji pracy, okres rozliczeniowy może być przedłużony, nie więcej jednak niż do 12 miesięcy, przy zachowaniu ogólnych zasad dotyczących ochrony bezpieczeństwa i zdrowia pracowników.

W przypadku typowego okresu rozliczeniowego czasu pracy (a więc krótszego niż 12 miesięcy bo ten kodeks pracy uważa za wyjątkowy) procedura jego wprowadzania jest stosunkowo prosta. Robi się to albo za pomocą układu zbiorowego pracy, albo regulaminu pracy a jeśli pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym i nie ma też obowiązku wprowadzania regulaminu pracy wystarczy obwieszczenie regulujące te kwestie wydane przez pracodawcę i podane do wiadomości pracowników.

W przypadku 12 miesięcznego okresu rozliczeniowego czasu pracy procedura jego wprowadzania jest bardziej skomplikowana.

Jeśli u pracodawcy działa układ zbiorowy pracy wydłużeni...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę