Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

KADRY I PŁACE NA BIEŻĄCO, TRZEBA WIEDZIEĆ

5 marca 2019

NR 15 (Marzec 2019)

Zasady waloryzacji emerytur, rent oraz innych świadczeń z FUS w 2019 roku

212

Od 1 marca obowiązują przepisy ustawy z 14 grudnia 2018 r. zmieniającej ustawę o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektóre inne ustawy. W wyniku nowelizacji zostały podniesione wysokości kwot najniższych świadczeń wypłacanych z FUS.

Jednocześnie określone zostały w niej  zasady waloryzacji emerytur i rent na 2019 r. Od 1 marca 2019 r. renta z tytułu niezdolności do pracy będzie wynosić dla osób całkowicie niezdolnych do pracy 1100 zł miesięcznie oraz dla osób częściowo niezdolnych do pracy 825 zł miesięcznie. Kwota najniższej emerytury oraz renty rodzinnej została podniesiona do wysokości 1100 zł miesięcznie. Natomiast świadczenie przedemerytalne będzie przysługiwało w wysokości 1140,99 zł miesięcznie. W 2019 r. będzie obowiązywała zasada procentowo-kwotowej waloryzacji emerytur i rent z gwarantowaną minimalną podwyżką na poziomie 70 zł, którą otrzymają osoby pobierające emerytury oraz renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w kwocie poniżej 2147,30 zł miesięcznie. Gwarantowana kwota waloryzacji nie obejmie emerytur i rent niższych od kwot najniższych świadczeń, które zostaną podwyższone wyłącznie wskaźnikiem waloryzacji. Dotyczy to również waloryzacji różnego rodzaju dodatków do świadczeń i świadczeń pieniężnych.

 

Kwoty najniższych i ryczałtowych świadczeń od 1 marca 2019 r.

 

Rodzaj świadczenia

Kwota świadczenia  do 1 marca 2019 r.

Kwota świadczenia  od 1 marca 201...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.