Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Zamierzamy awansować statystyka w urzędzie gminy na stanowisko starszego statystyka, gdzie jest wymóg posiadania 2 lat stażu pracy. Pracownik - jeśli chodzi o zakładowy staż pracy, to pracuje u nas tylko 1 rok, ale jeśli chodzi o ogólny staż pracy tj. wypracowany w innych zakładach pracy, (nie tylko w urzędach) wynosi 4 lata. Prosimy o odpowiedź czy wymóg posiadania stażu 2 lat dotyczy stażu na stanowisku statystyka czy ogólnego stażu pracy, niezależnie od tego gdzie został wypracowany?

ODPOWIEDŹ

Przy awansie statystyka na starszego statystyka, wymóg posiadania dwu-letniego stażu pracy, dotyczy w mojej opinii stażu pracy na stanowisku o zbliżonym zakresie obowiązków. Dlatego roczny staż u Państwa w urzędzie nie musi być przeszkodą do zatrudniania na wskazanym stanowisku, jeśli ogólny staż pracy na podobnym stanowisku wynosi co najmniej 2 lata. Nawet gdyby jednak staż był krótszy, możliwie jest zastosowanie skrócenia wymaganego stażu pracy.

 

Uzasadnienie

Zgodnie z § 1 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, rozporządzenie to określa minimalne wymagania kwalifikacyjne niezbędne do wykonywania pracy na poszczególnych stanowiskach, w tym dotyczące wymaganego na danym stanowisku stażu pracy. Ani wspomniane rozporządzenie, ani ustawa z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, nie wskazuje, jaki okres dokładnie rozumieć pod pojęciem „stażu pracy”.

Chociaż brak jest wyraźnej podstawy prawnej, opowiadam się za koniecznością przyjęcia, że określony staż pracy jako wymóg zajmowania określonego stanowiska dotyczy pracy na stanowisku co najmniej podobnym do tego, które chcemy pracownikowi powierzyć. Za takim podejściem przemawia to, że pracownik o określonym stażu pracy w danej branży, będzie miał stosowne doświadczenie do objęcia danego stanowiska. Przeciwnicy tego podejścia, wskażą, że konieczność posiadania stażu na określonym stanowisku czy w ramach branży, zamykałaby drogę do objęcia tej roli wielu kandydatom, którzy mogą przecież legitymować się kompetencjami wymaganymi na danym stanowisku niezależnie od posiadanego stażu pracy. Wydaje się jednak, że gdyby w grę miało wchodzić zal...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.