Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ZATRUDNIANIE I ZWALNIANIE

5 marca 2019

NR 15 (Marzec 2019)

Czy więźniom pracującym w sobotę należą się pieniądze za nadgodziny

195

Firma zatrudnia więźniów. Więźniowie pracują też czasem w sobotę. I tu pytanie czy pracę w sobotę traktować jak nadgodziny czy należy im się dzień wolny który powinni sobie „odebrać” ? Czy nadgodziny w sobotę to nadwyżka ponad 8 godzin pracy w sobotę?

ODPOWIEDŹ

Pracowników tych, w zakresie czasu pracy, należy rozliczać na ogólnych zasadach, jeśli pracują na umowy o pracę (a nie w ramach skierowania).

UZASADNIENIE

Zgodnie z kodeksem karnym wykonawczym, skazanego zatrudnia się na podstawie skierowania do pracy albo umożliwia się skazanemu wykonywanie pracy zarobkowej w ramach umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy o pracę nakładczą lub na innej podstawie prawnej. W stosunku do skazanych pracujących (z wyjątkiem tych skierowanych), w zakresie nieuregulowanym w kkw, stosuje się przepisy prawa pracy.

WAŻNE: Czasu pracy, w tym kwestii pracy nadliczbowej, Kodeks karny wykonawczy odrębnie nie reguluje, co oznacza że ma tu zastosowanie kodeks pracy.

A zgodnie z nim, czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy. Praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, a także praca wykonywana ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, wynikający z obowiązującego pracownika systemu i rozkładu czasu pracy, stanowi pracę w godzinach nadliczbowych.

Pracownikowi, który ze względu np. szczególne potrzeby pracodawcy, wykonywał pracę w dniu wolnym od pracy wynikającym z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, przysługuje w zamia...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.