Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

GMINY I POWIATY

5 marca 2019

NR 15 (Marzec 2019)

Konsekwencje wcześniejszego rozwiązania umowy o pracę z pracownikiem interwencyjnym

0 5117

Mieliśmy zatrudnioną pracownicę w ramach prac interwencyjnych na okres 1 grudnia 2017 – 31 grudnia 2018 na stanowisku pomoc administracyjna. Pracownica ta wygrała konkurs na stanowisko referenta. Czy możemy zamiast nowej umowy o pracę sporządzić z nią porozumienie zmieniające czas określony (6 miesięcy) na czas nieokreślony? Czy musi ona odbyć służbę przygotowawczą? Wiem, że z ustawy wynika że możemy ją zwolnić ze służby, ale czy musi zdawać egzamin? Czy konieczna jest służba przygotowawcza i formalne zwolnienie ze służby przygotowawczej dla pracownika, który u nas już pracował na stanowisku pomocniczym i wiemy, że osobie kompetentnej powierzamy obowiązki?

Odpowiedź

Zaznaczyć należy pracodawca w sprawie zatrudnienia pracownika interwencyj...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź