Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Zatrudniłam w listopadzie 2018 pracownika na 3/4 etatu (jest to jej pierwsza praca) . Pracuje w wybranych dniach po 7 godzin , proporcjonalnie do etatu tzn. np. w miesiącu , w którym jest 22 dni robocze 22 x 8 godz. = 176 cały etat przypada jej 176 : 4 x 3 = 132 godz. pracy pracuje 7 godz. przez 18 dni plus 6 godz. w 19 dniu czyli 132 godz. Jak mam jej udzielić urlopu, w jakiej wysokości i w jakich dniach?

ODPOWIEDŹ

Pracownik podejmujący pracę po raz pierwszy, w roku kalendarzowym, w którym podjadł pracę, uzyskuje prawo do urlopu z upływem każdego miesiąca pracy, w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysługującego mu po przepracowaniu roku. Zazwyczaj na początku pracy zawodowej bazowy wymiar urlopu wynosi 20 dni, przy czym wymiar urlopu dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się proporcjonalnie do wielkości etatu tego pracownika, biorąc za podstawę wymiar 20-dniowy. 

 

UZASADNIENIE

Pracownik zatrudniony od 1 listopada 2018 r. na 3/4 etatu, dla którego jest to pierwsza praca, proporcjonalnie do części etatu nabywa prawo do urlopu wypoczynkowego w 2018 r. za każdy miesiąc pracy (do końca tego roku) w wymiarze 1,25 dnia (20 dni x 3/4 = 15 dni; 1/12 x 15 dni = 1,25 dnia). Prawo do urlopu w wymiarze 1,25 dnia (bez zaokrąglania, chyba że pracodawca zaokrągli w górę na korzyść pracownika) pracownik nabywa 30 listopada i 31 grudnia 2018 r. Natomiast od 1 stycznia 2019 r. przysługuje już kolejny urlop, na ogólnych zasadach czyli w wysokości 15 dni, z góry, a więc nie po upływie każdego miesiąca pracy.

1,25 dnia to w przeliczeniu 10 godzin urlopu za każdy miesiąc, do końca...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.