Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

CZAS PRACY

5 marca 2019

NR 15 (Marzec 2019)

Czasem wolnym przyznanym w zamian za godziny nadliczbowe można „pokryć” prywatne wyjścia

254

Pracownik zgłosił wniosek o udzielenie mu zwolnienia w celu załatwienia spraw osobistych. Zapytał w kadrach czy zamiast odpracować później to wyjście możemy mu odjąć czas na nie przeznaczony z puli godzin wolnych, których udzielono mu na jego pisemny wniosek w zamian za pracę w godzinach nadliczbowych. Czy pracodawca może przystać na takie rozwiązanie?

Odpowiedź

Nie ma przeszkód, żeby pracownik dysponujący przyznanym mu przez pracodawcę czasem wolnym w zamian za pracę w godzinach nadliczbowych wykorzystał go do „pokrycia” konieczności odpracowania wyjścia z pracy w celu załatwienia prywatnych spraw.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 1512 Kodeksu pracy udzielenie czasu wolnego w zamian za przepracowane wcześniej godziny nadliczbowe może się odbyć w dwóch dopuszczalnych prawem trybach:

 

  • w pierwszym to sam pracownik zwraca się do pracodawcy z pisemnym wnioskiem by za jego dodatkową pracę udzielono mu w zamian wolnego. Odbywa się to wówczas na zasadzie 1:1 czyli za każdą godzinę nadliczbową przyznaje się pracownikowi jedną godzinę czasu wolnego;

  • w drugim trybie udzielenie wolnego w zamian za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych może nastąpić bez wniosku pracownika czyli wyłącznie na podstawie jednostronnej decyzji podjętej samodzielnie przez pracodawcę. W takim przypadku pracodawca może udzielić zatrudnionemu czasu wolnego od pracy w zamian za godziny nadliczbowe, ale pod pewnymi warunkami. Po pierwsze wykorzystanie tego wolnego nastąpi najpóźniej do końca okresu rozliczeniowego, a po drugie przeliczanie tego czasu wolnego następuje w wyjątkowo korzystnym dla pracownika stosunku ponieważ w takim przypadku dostanie on o połowę więcej wolnego niż ma przepracowanych godzin nadliczbowych (czyli na zasadzie 1,5 godziny wolnej w zamian za 1 godzinę nadliczbową). Po trzecie wreszcie przyjęcie tego rozwiązania nie może spowodować obniżenia wynagrodzenia należnego pracownikowi za pełny miesięczny wymiar czasu pracy.

 

Czas wolny nie musi być wykorzystany na odpoczynek

Jak łatwo zauważyć pierwszy tryb związany z wystąpieniem przez pracownika z pisemnym wnioskiem o udzielenie mu wolnego w zamian za nadgodziny jest dużo mniej sformalizowany. W obu jednak przypadkach mamy w praktyce do czynienia z sytuacją, w której pracownik moż...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.