Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Firma przyjęła w 10 kwietnia 2015 r. pracownice na umowę o pracę. Od 13 sierpnia 2015 r. do 28 listopada 2015 r. pracownica przedłożyła zwolnienie lekarskie z powodu ciąży . Dziecko (drugie) urodziło się 29 listopada 2015 r. po czym pracownica przebywała na rocznym urlopie macierzyńsko-rodzicielskim do 26 listopada 2016 r.

Następnie korzystała z urlopu wychowawczego do 14 lutego 2017 r. Od 15 lutego 2017 pracownica powróciła do pracy podczas której zaszła w kolejną ciążę. Od 24 kwietnia 2017 r. do 7 października 2017 r. przebywała na zwolnieniu lekarskim z powodu ciąży. W dniu 8 października 2017 r. urodziło się trzecie dziecko pracownicy i od 8 października 2017 r. do 7 października 2018 r. przebywała ona na kolejnym roczny urlopie macierzyńsko-rodzicielskim. Pracownica złożyła do pracodawcy wniosek o urlop wychowawczy na trzeci dziecko na okres 35 miesięcy od 8 października 2018 r.

Czy przysługuje pracownicy urlop wychowawczy na wnioskowany okres począwszy od tej daty? Ojciec dziecko złożył oświadczenie że nie będzie korzystał z urlopu wychowawczego.

ODPOWIEDŹ

Urlop wychowawczy w wymiarze do 36 miesięcy przysługuje na każde dziecko. Pracownica ma więc prawo do urlopu na kolejne dziecko. Aczkolwiek skoro na drugie nie wykorzystała pełnego urlopu, a ono jeszcze nie ukończyło 6 lat, to może kontynuować urlop poprzedni aż do wyczerpania wymiaru. Urlop wychowawczy może być bowiem dzielony na części, między którymi mogą występować przerwy. 

 

UZASADNIENIE

Wymiar urlopu wychowawczego wynosi do 36 miesięcy. Z tym że jeden miesiąc przysługuje wyłącznie drugiemu z rodziców co oznacza, że jeżeli tylko jedno z nich będzie z tego urlopu korzystać, to urlop ulega skróceniu o ten jeden miesiąc. W rezultacie daje to 35 miesięcy. Urlop jest udzielany:

 

  • na okres nie dłuższy niż do zakoń...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.