Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ZATRUDNIANIE I ZWALNIANIE

5 marca 2019

NR 15 (Marzec 2019)

Zatrudnienie nowego pracownika, a oświadczenie o kwocie wolnej

207

Od listopada zatrudniam nową osobę. Poprzednio pracowała w instytucji również na stanowisku kierowniczym. Czy powinna oprócz złożenia PIT-2 i oświadczenia o posługiwaniu się NIP czy PESEL złożyć mi że np. chce podatek 32% bo już w poprzedniej pracy osiągnął pierwszy próg podatkowy i np. nie chce abyśmy z wynagrodzenia potrącali kwoty wolnej od podatku?

ODPOWIEDŹ

Dla ustalenia stawki podatku liczy się wyłącznie dochód uzyskany w danym roku podatkowym u danego płatnika czyli w danym zakładzie pracy.

UZASADNIENIE

Zatem, skoro nowy pracownik został przyjęty do pracy w listopadzie, to nie ma znaczenia, że w poprzedniej pracy miał już pobieraną zaliczkę w wysokości 32% od dochodu tam osiągniętego w 2018 r. w wysokości przekraczającej górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej. Za listopad pracownik powinien mieć pobraną zaliczkę 18%, z zastosowaniem kwoty zmniejszającej podatek, skoro złożył oświadczenie PIT-2 i o ile nie złożył żadnych dodatkowych wniosków w sprawie tej kwoty czy stawki podatku.

Jeżeli jednak pracownik chce, aby za grudzień obecny płatnik pobrał wyższą, 32% zaliczkę, to może złożyć o to wniosek. Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie określają od kiedy pracodawca może stosować wyższą stawkę, co oznacza, że to pracownik może wskazać miesiąc od którego zostanie ona pobrana. Jeszcze nie jest więc za późno by zawnioskował o zwiększenie podatku za ten...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.