Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

WYNAGRODZENIA

5 marca 2019

NR 15 (Marzec 2019)

Czy można nie zapłacić ekwiwalentu za urlop przy zatrudnieniu z okresami choroby

223

Firma zatrudniła pracownika 14 lipca 2014 r. Od 3 listopada 2014 r. przebywał on najpierw na zwolnieniu lekarskim do 3 maja 2015 r. Potem był na świadczeniu rehabilitacyjnym teraz jest na rencie. Pracodawca chce rozwiązać z nim umowę o pracę za porozumieniem stron, na co pracownik ten się zgadza. Przy rozwiązaniu umowy pozostaje do wypłaty ekwiwalent za urlop ze wszystkich lat 2014-2018. Czy pracownikowi należy się ekwiwalent za urlop za cały te okres?

ODPOWIEDŹ

Jeśli z powodu rozwiązania stosunku pracy nie uda się wykorzystać nieprzedawnionego urlopu wypoczynkowego w naturze, to pracodawca będzie zobligowany do wypłaty ekwiwalentu pieniężnego w ostatnim dniu zatrudnienia. Nie ma możliwości ominięcia tego obowiązku. Ekwiwalent przysługuje bowiem niezależnie od trybu rozwiązania umowy.

 

UZASADNIENIE

Pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego, którego nie może się zrzec. Pracodawca jest obowiązany udzielić pracownikowi urlopu w tym roku kalendarzowym, w którym pracownik uzyskał do niego prawo, a najpóźniej do 30 września roku następnego. Dlatego zasadą jest udzielanie urlopu wypoczynkowego w naturze czyli w formie czasu wolnego, chyba że nie jest to możliwe z powodu np. choroby. Ze względu na niezdolność do pracy pracownik nie może rozpocząć zaplanowanego urlopu, a w razie gdy zachoruje już w trakcie jego trwania - urlop ulega przerwaniu i w pozostałej części powinien być udzielony w innym terminie. 

Pracownik nabywał prawo do kolejnego urlopu z początkiem każdego roku pracy i stąd jego kumulacja. Najwidoczniej po upływie okresu pobierania świadczenia rehabilitacyjnego i nabyciu uprawnień rentowych pracownik pozostawał w stosunku pracy, ale nie wybierał urlopu w naturze.

Kodeks pracy stanowi, że w przypadku niewykorzystania przysługującego urlopu w całości lub w części z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny. Pracodawca nie ma obowiązku wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego jedynie w przypadku gdy strony postanowią o wykorzystaniu urlopu w czasie pozostawania pracownika w stosunku pracy na podstawie k...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.