Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ZATRUDNIANIE I ZWALNIANIE

5 marca 2019

NR 15 (Marzec 2019)

Jak zawrzeć umowę na zlecenia z lekarzem pracującym różną ilość godzin w każdym miesiącu

170

W gabinecie lekarskim są zawierane umowy zlecenia oraz o dzieło. Zleceniodawcy mają płacone według stawki godzinowej. W jednym miesiącu jest to kwota poniżej 200 zł, a w kolejnym powyżej tej wartości. Czy w tej sytuacji sporządzać umowy miesięczne czy można sporządzić jedna umowę obejmującą kilka miesięcy? A co w przypadku, gdy wynagrodzenie za dany miesiąc nie będzie przekraczać  200 zł? Jak rozliczać zaliczkę na podatek, czy wystawić deklaracje PIT-11 czy PIT-8AR?

Odpowiedź

Najlepszym rozwiązaniem będzie zawarcie umowy zlecenia na okres dłuższy niż miesiąc. Przy zawarciu umowy zlecenia na okres np. półroczny jest mniej obowiązków. Po pierwsze tylko raz trzeba będzie zgłaszać te umowę do ubezpieczeń społecznych, w każdym miesiącu sposób wyliczenia zaliczki na podatek dochodowy będzie taki sam, a na koniec roku podatkowego trzeba będzie wystawić tylko jeden rodzaj informacji o osiągniętych przychodach (PIT-11).

Uzasadnienie

W myśl art.734 k.c. przez umowę zlecenia przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie. Jeżeli ani z umowy, ani z okoliczności nie wynika, że przyjmujący zlecenie zobowiązał się wykonać je bez wynagrodzenia, za wykonanie zlecenia należy się wynagrodzenie.

Kodeks cywilny nie definiuje, jak długo powinna trwać, zatem to  strony według własnego uznania mogą ustalić czas trwania tej umowy. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, by umowy sporządzać w okresach miesięcznych.  Jednak przy takim rozwiązaniu trzeba pamiętać o każdorazowym zgłaszaniu zleceniobiorcy do ubezpieczeń społecznych.

W myśl art. 6 ust 1 pkt 4 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym podlegają zleceniobiorcy.  Każda osoba objęta obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi podlega zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych. Taki sam obowiązek dotyczy m.in. zleceniobiorca, jednak obowiązek zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych zleceniobiorcy  należy do płatnika składek, czyli zlecenioda...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę