Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ZATRUDNIANIE I ZWALNIANIE

5 marca 2019

NR 15 (Marzec 2019)

Jak zawrzeć umowę na zlecenia z lekarzem pracującym różną ilość godzin w każdym miesiącu

0 842

W gabinecie lekarskim są zawierane umowy zlecenia oraz o dzieło. Zleceniodawcy mają płacone według stawki godzinowej. W jednym miesiącu jest to kwota poniżej 200 zł, a w kolejnym powyżej tej wartości. Czy w tej sytuacji sporządzać umowy miesięczne czy można sporządzić jedna umowę obejmującą kilka miesięcy? A co w przypadku, gdy wynagrodzenie za dany miesiąc nie będzie przekraczać  200 zł? Jak rozliczać zaliczkę na podatek, czy wystawić deklaracje PIT-11 czy PIT-8AR?

Odpowiedź

Najlepszym rozwią...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź