Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Firma ze względu na chęć rozwoju postanowiła zatrudnić handlowców, którzy w swych rejonach mają jeździć do klientów i nawiązywać współprace oraz wspomóc ich w zakresie promocji i ekspozycji naszych produktów. Czy dojazd do klienta i powrót stanowią godziny pracy ? Część z naszych handlowców pracuje w domach i biurze pojawiają się tylko, by rozliczyć się z wykonanych obowiązków i złożyć raporty. Czy w tej sytuacji dojazd handlowca rozpoczyna się w siedzibie firmy czy w miejscu zamieszkania?

Odpowiedź

Do czasu pracy handlowca wlicza się czas dojazdu i powrotu do miejsca, w którym rozpoczął on pracę. Miejsce rozpoczęcia i zakończenia pracy, jak wynika z pytania, powinno być ustalane indywidualnie dla każdego handlowca. Jeśli w umowie o prace ma on wskazane, ze pracę może wykonywać w domu, wówczas miejscem rozpoczęcia i zakończenia pracy jest jego miejsce zamieszkania, a w przeciwnym wypadku tym miejscem będzie siedziba pracodawcy.

Uzasadnienie

Zgodnie z definicją zawartą w Kodeksie pracy (art. 128 k.p.) czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy. Co do zasady czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy. Natomiast jeżeli jest to uzasadnione przyczynami obiektywnymi lub technicznymi lub dotyczącymi organizacji pracy, okres rozliczeniowy może być przedłużony, nie więcej jednak niż do 12 miesięcy, przy zachowaniu ogólnych zasad dotyczących ochrony bezpieczeństwa i zdrowia pracowników.

Warto wspomnieć, że rozkład czasu pracy danego pracownika może być sporządzony – w formie pisemnej lub elektronicznej – na okres krótszy niż okres rozliczeniowy, obejmujący jednak co najmniej 1 miesiąc. Pracodawca przekazuje pracownikowi rozkład czasu pracy co najmniej na 1 tydzień przed rozpoczęciem pracy w okresie, na który został sporządzony ten rozkład.

Jak już wspomniałem czas pracy obejmuje także dojazdu do klienta, co potwierdza wyrok SN z 6 maja 2014 r, (sygn. akt II PK 219/13), w którym czytamyCzasem pracy (art....

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.