Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

WYNAGRODZENIA

18 czerwca 2019

NR 18 (Czerwiec 2019)

Czy pracownikowi powołanemu do służby przygotowawczej przysługuje od pracodawcy odprawa pieniężna

426

Pracownik został powołany do służby przygotowawczej na okres 3 miesięcy (od 10 czerwca 2019 r.). Czy należy mu wypłacić odprawę ? Jeśli tak, to w jakiej wysokości?

ODPOWIEDŹ

Tak, pracownikowi przysługuje odprawa w wysokości 2–tygodniowego wynagrodzenia.

UZASADNIENIE

Uprawnienia i obowiązki związane ze służbą wojskową reguluje ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej. Wśród wielu szczególnych uprawnień osób powołanych do danej służby jest prawo do odprawy. Pracownik powołany do zasadniczej służby wojskowej, okresowej służby wojskowej lub terytorialnej służby wojskowej otrzymuje od pracodawcy odprawę w wysokości dwutygodniowego wynagrodzenia obliczonego według zasad określonych dla ustalania ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy. Odprawa nie przysługuje w razie ponownego powołania do tej samej służby.

Powyższe uprawnienie do odprawy przysługuje również pracownikom powołanym do służby przygotowawczej (stanowisko Departamentu prawnego Głównego Inspektora Pracy w sprawie odprawy dla pracownika powołanego do służby przygotowawczej GPP–459–4560–11–1/11/PE/RP).

Odprawa przysługująca w wysokości wynagrodzenia za okres dwóch tygodni, stanowi połowę miesięcznej kwoty wynagrodzenia ustalonej według zasad ekwiwalentach.

Odprawa pieniężna z tytułu powołania pracownika do służby wojskowej podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym na zasadach ogólnych, ponieważ nie została wymieniona w katalogu przychodów zwolnionych, zawartym w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Natomiast wolna jest ze składek na ZUS. Podstawy wymiaru składek...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.