Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE

17 czerwca 2019

NR 18 (Czerwiec 2019)

Składka wypadkowa za marzec 2019 roku naliczana według stopy procentowej ustalonej od 1 kwietnia 2019 r.

232

Mając na uwadze zmianę stopy procentowej do obliczenia składki na ubezpieczenie wypadkowe, proszę o wypowiedź z jaką stopa procentową powinna być obliczona składka na ubezpieczenie wypadkowe od wynagrodzenia wypłaconego w kwietniu 2019 roku za marzec 2019 r?

Odpowiedź

Składka na ubezpieczenie wypadkowe ujęta w wynagrodzeniu za marzec, a wypłaconym w kwietniu, powinna być obliczona według obowiązującej w kwietniu 2019 roku stopy procentowej.

Uzasadnienie

Rok składkowy, to okres obowiązywania stopy procentowej składek na ubezpieczenie wypadkowe ustalonych zgodnie z przepisami rozdziału 4 tzw. ustawy wypadkowej.Rok składkowy obejmuje okres od 1 kwietnia danego roku do 31 marca następnego roku. Tak wyznaczony rok składkowy uwzględniania przy ustalaniu wysokości stopy procentowej danych za cały poprzedni rok kalendarzowy.

WAŻNE: Kategorię ryzyka dla grupy działalności ustala się na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego za trzy ostatnie lata kalendarzowe, dostępne 31 stycznia danego roku, zaś kategorię ryzyka dla płatnika składek ustala się na podstawie określonych w ustawie danych przekazanych przez płatnika składek za trzy kolejne, ostatnie lata kalendarzowe, które płatnik składek obowiązany jest przekazać do dnia 31 stycznia danego roku za poprzedni rok kalendarzowy, o czym mówi art. 31 ust. 5 i 6 ustawy systemowej.

Zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych, ZUS zawiadamia płatnika składek o wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe obowiązującej w danym roku składkowym nie później niż do 20 kwietnia danego roku, z wyłączeniem przypadków szczególnych.

WAŻNE:

Stopę procentową składki wypadkowej ustala się na rok składkowy, to nowy rok składkowy rozpoczął się 1 kwietnia 2019 r. i będzie trwał do 31 marca 2020 r.

Dla każdego ubezpieczonego, którego podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe stanowi przychód, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, płatnik składek w raporcie lub imiennym raporcie miesięcznym korygującym (o którym mowa w art. 41 ust. 6 ustawy systemowej) oraz w deklaracji i deklaracji rozliczen...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.